Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Ramy regulacyjne dla wodoru. Projekt Prawa energetycznego w konsultacjach

Wodór ma odegrać ważną rolę w dekarbonizacji gospodarki Polski i Europy. Jakie będą ramy regulacyjne polskiego rynku wodoru, jego legalna definicja i mechanizmy wsparcia dla sektora B+R? Przedstawiamy założenia nowego projektu Prawa energetycznego.

   Powrót       21 października 2022       Energia   
Sieci wodorowe

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(1) (nr z wykazu UD382). Zmiany dotyczą gospodarki wodorowej - jednego z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie podkreśla się rolę wodoru w procesie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Celem noweli jest stworzenie ram regulacyjnych dla polskiego rynku wodoru.

- Może on stanowić surowiec, paliwo, nośnik lub magazyn energii i znajduje szerokie zastosowanie w sektorach energii, transportu i przemysłu – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) noweli Prawa energetycznego, Projekt jest elementem Krajowego Planu Odbudowy (reforma „Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych") oraz stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. (cel stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce).

Po pierwsze – definicja wodoru

W OSR wyróżniono sześć problemów wraz z propozycjami ich rozwiązania:

  1. 1. Wprowadzenie legalnej definicji wodoru. Umożliwi to w przyszłości odesłanie do definicji ustawowej w pozostałych aktach regulujących rynek wodoru. Jak zaznaczono, doprecyzowanie terminu „wodór odnawialny” powinno być przedmiotem zmiany odpowiedniej ustawy regulującej rynek odnawialnych źródeł energii.
  2. Wprowadzenie ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, określenie przepisów przejściowych dla sieci wodorowych oraz instytucji operatora sieci wodorowych. Jak podkreślono,przepisy regulują rynek wodoru, który nie będzie przesyłany siecią gazową. Przesyłanie wodoru siecią gazową będzie podlegało reżimowi regulacyjnemu dla paliw gazowych.Wytwarzanie wodoru nie będzie podlegać obowiązkowi koncesyjnemu, ale magazynowanie i obrót  na dużą skalę oraz dostarczanie wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi – już tak. Przewiduje się okresy przejściowe. Ponadto wśród rozwiązań znalazło się m.in.powołanie instytucji operatora sieci wodorowych.
  3. Wprowadzenie przepisów technicznych na potrzeby gospodarki wodorowej. Przewidziane są zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o dozorze technicznym.
  4. Określenie przepisów w zakresie oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych. Zaznaczono, że należy doprecyzować przepisy ustawy OOŚ dla instalacji do przesyłu gazu poprzez dodanie do nich wodoru.
  5. Wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych. W ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma być powołany organ odpowiedzialny za przydzielanie środków na działalność badawczo-rozwojową (B+R).
  6. Wprowadzenie przepisów wspierających rozwój rurociągów wodorowych oraz instalacji do oczyszczania wodoru. Zaproponowano, żeinstalacje do oczyszczenia wodoru będą realizowane czasowo (do 2030 r. tylko w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę). Dodatkowo ustawa ureguluje przepisy budowlane w zakresie rurociągów i sieci wodorowych, a sieci wodorowe zostaną uznane za strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej w rozumieniu.

Zgłaszanie uwag do projektu

Trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia i opiniowanie projektu. W ramach konsultacji publicznych wnioskodawca czeka na uwagi w szczególności od podmiotów z „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto projekt jest poddany opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Wejście w życie ustawy planowane jest po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj: Badania jakości wodoru. Jest projekt rozporządzenia

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365500/katalog/12921258#12921258

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

UE chce dalej ograniczać zużycie gazu, stawiając jednocześnie na rozwój biometanu i wodoru (30 marca 2023)UE rozbuduje infrastrukturę: ładowarki co 60 km, stacje wodoru co 200 km (29 marca 2023)Zyska: w perspektywie 2030 r. Polska może stać się eksporterem technologii związanych z gospodarką wodorową (22 marca 2023)Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej (17 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony