Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Rolnictwo i leśnictwo pomogą w osiągnięciu celu klimatycznego 2030

   Powrót       15 grudnia 2017       Ryzyko środowiskowe   

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wczoraj porozumienie w kwestii emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (ang. land use, land use change and forestry - LULUCF). Sektor zostanie włączony do polityki UE mającej na celu transformację Europy w kierunku nowoczesnej i czystej gospodarki. Ponadto może on okazać się kluczowy dla zrealizowania celu klimatycznego UE na 2030 rok.

- Działania w dziedzinie klimatu muszą wyprzedzić zmiany klimatu, a my po raz kolejny stwarzamy pozytywny precedens, za którym mogą podążyć inne kraje poza Europą - powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną.

Zamienić teorię na praktykę

- Po długich i złożonych negocjacjach znaleźliśmy porozumienie dotyczące włączenia emisji i pochłaniania w sektorze LULUCF w nasze wspólne wysiłki zmierzające w kierunku celów na 2030 rok i wynikające ze zobowiązań porozumienia paryskiego. To kolejny przykład determinacji Europy, aby przekształcić porozumienie paryskie w rzeczywistość przez konkretne polityki i środkidodał Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Następnym etapem prac legislacyjnych będzie formalne zatwierdzenie tego tymczasowego porozumienia (wypracowanego w trójstronnych negocjacjach pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją) przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE.

Więcej o pracach nad włączeniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem w ramy polityki klimatyczno-energetycznej Unii pisaliśmy w sierpniu br. tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

World Cities Report 2022. Jaką przyszłość miast przewidują eksperci? (01 lipca 2022)Dywersyfikacja źródeł energii - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 (19 kwietnia 2022)Cyrkularność to konieczność. Wykorzystanie tworzyw sztucznych w Europie pod lupą (06 kwietnia 2022)Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. (29 marca 2022)Państwa UE osiągnęły porozumienie w sprawie podatku węglowego (16 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony