Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Wchodzi w życie rozporządzenie regulujące sposób kwalifikacji odbiorcy energochłonnego

Rozporządzenie ws. sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego to akt wykonawczy do ustawy o OZE. Reguluje sposób obliczania współczynnika na potrzeby kwalifikacji odbiorcy energochłonnego.

   Powrót       01 września 2020       Energia   

28 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ogłoszone zostało rozporządzenie określające sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o odnawialnych źródłach energii i reguluje sposób obliczania współczynnika na potrzeby kwalifikacji odbiorcy, jako odbiorcy energochłonnego.

Zgodnie z ustawą OZE jako odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:

  • którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;
  • dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc.

Czytaj: Droga przemysłu do neutralności klimatycznej? Oto lista konkretnych propozycji

Proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców poprzez system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, które należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg. Pomoc dedykowana jest sektorom, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych.

Ponadto rozporządzenie ujednolica sposób kalkulacji ulgi i zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej oraz rozstrzyga wątpliwości odnośnie braku konieczności wliczania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przy wyliczaniu współczynnika elektrointensywności. Celem wprowadzanej regulacji jest utrzymanie konkurencyjności sektorów i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej.

Przepisy rozporządzenia nie wprowadzają zmian w zakresie wyliczeń, które odbiorcy przemysłowi zobowiązani są składać do 31 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 54 ustawy OZE."

Link do rozporządzenia określającego sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowych polskich i unijnych aktach prawnych informujemy co tydzień w naszym newsletterze (zapisz się bezpłatnie tutaj).

Źródło: MK

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)Kto jest realnym płatnikiem i beneficjentem systemu ROP? Apel organizacji branżowych w sprawie (15 lipca 2021)Kanada zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (13 lipca 2021)Przyjęcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej (28 czerwca 2021)Rada Europejska przyjęła unijne prawo klimatyczne (28 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony