Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Nowe rozporządzenie ws. odpadów medycznych i weterynaryjnych. Branża rozczarowana

21 grudnia br. w życie wchodzi rozporządzenie ws. unieszkodliwiania i magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zastępuje ono tym samym poprzednie rozporządzenie, uchylone 6 września br.

   Powrót       16 grudnia 2021       Odpady   

Zgodnie z zapisami nowego dokumentu prawnego, odpady medyczne i weterynaryjne, które nie posiadają właściwości zakaźnych, mogą być unieszkodliwiane poprzez:

  • przekształcanie termiczne na lądzie (proces D10);
  • obróbkę fizyczno-chemiczną - oprócz autoklawowania, dezynfekcji termicznej i użycia mikrofal (proces D9);
  • przechowywanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5).

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne nie będą mogły natomiast być magazynowane dłużej niż 48 godzin w temperaturze do 10 st. C. Warto dodać, że opisywane obiekty będą umieszczane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych kontenerach, które uniemożliwią kontakt z wilgocią czy zwierzętami.

Przykładowe zapisy rozporządzenia

Jak sprecyzowano w załączniku do nowego rozporządzenia, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (tj. 18 01 01 i 18 02 02 z wyłączeniem 18 01 03 i 18 02 02) powinny być unieszkodliwiane w ramach procesu D10. Z kolei chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, (tj. 18 01 06, 18 01 07, 18 02 05, 18 02 06) będą poddawane procesowi D10 lub D9. Wszystkim trzem sposobom unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych będą podlegały m.in. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe i pieluchy (tj. 18 01 04)(1).

Spalarnie, w których opisywane odpady będą poddawane obróbce termicznej, muszą być wyposażone w urządzenia służące do odzysku energii m.in. przez wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej. Niezbędna będzie też instalacja zapewniająca ochronę przed zanieczyszczeniami gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także umożliwiająca odprowadzanie gazów spalinowych do powietrza. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, w spalarniach powinny się znaleźć urządzenia ochronne ograniczające emisję gazów cieplarnianych i gwarantujące utrzymanie standardów w tym zakresie.

Przebieg procesu D9 będzie musiał spełniać warunki podobne do D10. Jest to m.in. obecność urządzeń technicznych gwarantujących ochronę przez zanieczyszczeniem środowiska i umożliwiające bezustanne monitorowanie parametrów całego procesu unieszkodliwiania odpadów. Ciepło wytworzone podczas procesu D9 będzie odzyskiwane przez wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej. Powstałe odpady będą gromadzone, a w “stosownych przypadkach” przeznaczane do recyklingu.

Rozczarowanie branży zakładów termicznego przekształcania odpadów

- Nowe rozporządzenie jest wielkim rozczarowaniem dla branży zakładów termicznie unieszkodliwiających zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne. Będąc w samym centrum problemów, z jakimi mierzą się szpitale i placówki służby zdrowia w zakresie magazynowania olbrzymich ilości odpadów, chcieliśmy łagodzić te niedogodności - mówi Alicja Nadarzyńska, dyrektor ds. ochrony środowiska w Port Service Sp. z o.o., reprezentując oficjalne stanowisko Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska w Poznaniu. - Nasze postulaty odnosiły się do przeniesienia ciężaru magazynowania odpadów na specjalistyczne zakłady naszego sektora, które poprzez swoje zasoby mają możliwości bezpiecznego przechowania odpadów do chwili ich unieszkodliwienia. Potrzeba zatem narzędzia w postaci dopuszczenia magazynowania tych odpadów na terenie spalarni odpadów, nawet w trakcie ich przestojów technologicznych, przez okres dłuższy niż 48 godz. - wyjaśnia.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna lista wymienionych rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych jest określona w Załączniku nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowoczesna instalacji przetwarzania i utylizowania odpadów niebezpiecznych powstanie w woj. pomorskim (18 stycznia 2023)Morfologia odpadów komunalnych w Polsce. Raport IOŚ-PIB (19 grudnia 2022)Funkcjonariusze WIOŚ oraz Policji ujawnili ponad 700 kg odpadów medycznych na Pomorzu (03 października 2022)Superkondensatory półprzewdnikowe z odpadów medycznych. Recykling wkracza na nowy poziom (31 stycznia 2022)Magazynowanie odpadów zakaźnych – w chłodniach na terenie spalarni czy szpitalnych magazynach? (23 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony