Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Rozporządzenie REMIT. Dalsze kroki

   Powrót       01 marca 2024       Energia   

Przepisy mające na celu zwalczanie manipulacji na rynku energii poprzez wzmocnienie przejrzystości i nadzoru zostały zatwierdzone przez posłów w czwartek.

Ustawa, już nieformalnie uzgodniona z Radą, wprowadza nowe środki w celu lepszej ochrony hurtowego rynku energii w UE, sukcesywniej chroniąc rachunki za energię europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed potencjalnymi krótkoterminowymi wahaniami cen rynkowych.

Rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) wprowadza ściślejsze dostosowanie do przepisów UE dotyczących przejrzystości rynków finansowych. Obejmuje ono również nowe praktyki handlowe, takie jak handel algorytmiczny, oraz wzmacnia przepisy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania w celu ochrony konsumentów przed nadużyciami na rynku.

Terminowe i przejrzyste rozpowszechnianie informacji

Podczas negocjacji z Radą posłowie wzmocnili wymiar unijny i nadzorczą rolę Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Agencja będzie miała za zadanie przyjmowanie decyzji w sprawie inspekcji, wniosków o udzielenie informacji i zezwoleń dla platform informacji poufnych (IIP) i zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych (RRM). Jeśli ACER nie otrzyma niezbędnych informacji podczas dochodzeń dotyczących spraw transgranicznych, może nałożyć okresowe kary pieniężne (...).

Kolejne kroki

Rozporządzenie zostało przyjęte 440 głosami do 32, przy 31 wstrzymujących się. Teraz będzie musiało zostać formalnie zatwierdzone przez Radę, aby stać się obowiązującym prawem.

Kontekst

W odpowiedzi na kryzys energetyczny zaostrzony przez inwazję Rosji na Ukrainę, 14 marca 2023 roku. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy wraz z reformą struktury rynku energii elektrycznej. Wniosek aktualizuje rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT), ustanowione w 2011 r. w celu zwalczania wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, zapewniając przejrzystość i stabilność na rynkach energii w UE.

Źródło: Parlament Europejski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 128 mln zł z FEPW na poprawę mobilności miejskiej. Olsztyn (21 czerwca 2024)Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Pełczyńska-Nałęcz w Białowieży. Fundusze dla mieszkańców regionów przygranicznych (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony