Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

Rząd planuje zmienić opłaty za wprowadzanie do środowiska określonych substancji

   Powrót       09 listopada 2021       Ryzyko   

Rząd planuje w IV kw. br. przyjąć nowe rozporządzenie(1) ws. stawek opłat za wprowadzanie do środowiska niektórych substancji. Jednostkowe stawki opłat w tym projekcie zostały przygotowane na podstawie stawek określonych w projekcie odpowiedniego obwieszczenia.

Jak wynika ze wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska ma na celu "uporządkowanie i uproszczenie sprawozdawczości środowiskowej". Jednostkowe stawki opłat przyjęte w projekcie zostały przygotowane na podstawie stawek opłat określonych w projekcie obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 - zaznaczono we wpisie.

Jakie zmiany są proponowane?

Wśród proponowanych zmian jest dodanie 10 nowych kategorii dla silników spalinowych. Proponowane jednostkowe stawki opłat dla silników w pojazdach spełniających wymagania Euro 5 i Euro 6 nie zmieniają się dla benzyny silnikowej, skroplonego gazu ropopochodnego LPG i gazu ziemnego, ponieważ limity emisji drogowej w obowiązujących przepisach dla tych paliw pozostają niezmienione.

Wysokosć zaproponowanych stanek

Wśród innych propozycji znajdują się zmiany stawek opłat za wprowadzanie do środowiska określonych substancji. Najwyższą stawką 418,05 zł/kg mają zostać objęte m.in.: aldryna, chlordan, chlordekon, DDT, dieldryna, endryna, heksabromobifenyl, heksachlorobenzen, heksachlorocykloheksan, heptachlor, lindan, mirex, pentachlorobenzen, pentachlorofenol oraz toksafen. Stawka dla: dichlorometanu, tetrachloroetylenu, trichloroetylenu, trichlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, 1,2-dichloroetanu ma wzrosnąć z 0,11 zł/kg do 9,54 zł/kg dla trichloroetylenu i 1,2-dichloroetanu, a do 4,77 zł/kg dla dichlorometanu, tetrachloroetylenu, trichlorometanu oraz 1,1,2,2- tetrachloroetanu. Dla antracenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych proponuje się stawkę na poziomie 41,80 zł/kg.(PAP)

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (numer z wykazu - RD443):
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3997326,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-jed.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lepsza ochrona pracowników przed niebezpiecznymi chemikaliami. Osiągnięto wstępne porozumienie (20 grudnia 2021)Nowe rozporządzenie ws. odpadów medycznych i weterynaryjnych. Branża rozczarowana (16 grudnia 2021)Zatrzymanie członków mafii śmieciowej (24 listopada 2021)Krajowy plan w zakresie ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce przyjęty przez RM (29 września 2021)Mysłowice zaciskają pasa. Miasto szuka oszczędności na rozbrojenie bomby ekologicznej (23 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony