Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Negatywna opinia samorządowców ws. rozporządzenia taryfowego

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich negatywnie ocenia projekt rozporządzenia ws. taryf za wodę i ścieki. Prezes Wód Polskich tymczasem w liście do samorządowców informuje, że regulator nie wyrazi zgody na sztucznie generowane podwyżki opłat.

   Powrót       07 stycznia 2021       Woda   

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (ZGWM) negatywnie ocenił zapisy projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przypominamy, projekt wprowadza zmianę polegającą na uzupełnieniu listy załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o informację o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji oraz miejscu jej publikacji.

Więcej na temat rozporządzenia pisaliśmy tutaj.

Zdaniem projektodawcy, proponowana zmiana ma na celu usprawnienie procesu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez organ regulacyjny oraz pozwolić na rzetelną ocenę ww. taryf dzięki pełniejszej informacji o czynnikach potencjalnie wpływających na ich wysokość. Jak jednak twierdzą przedstawiciele ZGWM, przedsiębiorstwa świadczące usługi wodno-kanalizacyjne nie mają wpływu na uchwały podejmowane na szczeblu samorządowym. W ich ocenie, podstawa prawna do żądania załączenia tego typu informacji we wniosku taryfowym jest niesłuszna. Jak dodano, jedynym wyjątkiem może być sytuacją, w której przedsiębiorstwo jest spółką gminną. - Nie jest zrozumiałe, na jakiej podstawie prawnej wprowadza się do wzoru wniosku w projekcie rozporządzenia dodatkowy dokument, który nie jest wymieniony w ustawie, nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa występującego o zmianę taryfy – napisano.

List do samorządowców

Tymczasem, w związku ze zbliżającym się terminem przygotowywania nowych wniosków taryfowych, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca skierował do przedstawicieli samorządów list, w którym podsumował dotychczasowe doświadczenia wyniesione z poprzedniego procesu zatwierdzania taryf.

Jak czytamy w liście, regulator nie wyrazi zgody na „próby ratowania budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wodę i ścieki”. - Każda kwota pozyskana z opłat za wodę i ścieki powinna wracać do systemu i być wykorzystana na realizację zadań związanych z polityką wodnościekową, w tym na niezbędne inwestycje. Zdajemy sobie również sprawę, że w ciągu ostatnich 3 lat pojawiły się nieznaczne wzrosty, między innymi inflacji, cen energii oraz utylizacji osadów pościekowych. To niewątpliwie może mieć częściowy wpływ na przyszłe stawki i będziemy to respektować, ale tylko w proporcjach wynikających wprost z uzasadnionych kosztów działalności. Natomiast nie będzie naszej zgody na nadmierne podwyżki generowane w sztucznych sposób. Takie próby były w ciągu ostatnich miesięcy i były przez nas negatywnie oceniane – napisano.

Czytaj też: Taryfy za wodę - to była walka z czasem – mówią praktycy

Dodano także, że próby zrzucania odpowiedzialności za ewentualne podwyżki cen za wodę i ścieki na Wody Polskie mogą być rozwiązywane na drodze prawnej. - Niestety było to nagminne w poprzednim procesie. Uprzedzam, że w takich przypadkach będziemy interweniowali na danym terenie i informowali opinię publiczną o przekłamaniach i manipulacjach, a w uzasadnionych przypadkach używali instrumentów prawnych broniących dobrego imienia Wód Polskich - napisał prezes Daca.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek czy szansa? (19 lipca 2021)Wody Polskie: większość gmin dążyła i dąży do podwyżek opłat za wodę (13 lipca 2021)94,5 proc. wniosków taryfowych przewiduje podwyżki za wodę i ścieki (06 lipca 2021)NCBR poszukuje projektów magazynów ciepła i chłodu (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony