Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Porozumienie PE i Rady ws. rozporządzenia bateryjnego

Producenci baterii będą musieli stawić czoła surowszym normom środowiskowym i zasadom należytej staranności (ang. due diligence), jeśli ich produkty mają być dostępne na europejskim rynku. PE i Rada UE porozumieli się ws. rozporządzenia bateryjnego.

   Powrót       12 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   

W piątek (9 grudnia 2022 r.) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów. Chodzi o zaproponowany przez Komisję Europejską w 2020 r. wniosek dotyczący tzw. rozporządzenia bateryjnego, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020.

- Uzgodnione przepisy obejmą cały cykl życia baterii, od projektu do utylizacji produktu, i będą miały zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii sprzedawanych w UE: baterii przenośnych, baterii dostarczających energię do rozruchu, oświetlenia lub zapłonu pojazdów, baterii do lekkich środków transportu, baterii do pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych – wyjaśnia PE w komunikacie.

Czytaj też: Jak baterie ze stałym elektrolitem zmieniłyby sektor transportu? Raport T&E

Gospodarka o obiegu zamkniętym i due diligance

Rozporządzenie wyznacza nowe cele w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz należytej staranności (ang. due diligance). Uzgodniono m.in. cele w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych (63% do końca 2027 r. i 73% do końca 2030 r.), zbiórki zużytych baterii do lekkich środków transportu (51% do końca 2028 r. i 61% do końca 2031 r.) oraz cel w zakresie odzyskiwania litu ze zużytych baterii (50% do 2027 r. i 80% do 2031 r.).

Dodatkowo określone zostały minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu dla akumulatorów przemysłowych, dostarczających energię do rozruchu, oświetlenia lub zapłonu pojazdów i akumulatorów wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych: 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu. Producenci będą zobligowani do posiadania dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie surowców wtórnych oraz weryfikacji źródeł surowców wykorzystywanych do produkcji baterii wprowadzanych do obrotu.

W ramach negocjacji ustalono ponadto cel w zakresie recyklingu baterii niklowo-kadmowych (80% do 2025 r.) i innych zużytych baterii (50% do 2025 r.).

Baterie mają być łatwiejsze do wyjęcia i wymiany, a konsumenci lepiej poinformowani

Jak podaje PE, producenci lekkich akumulatorów do środków transportu, akumulatorów do pojazdów elektrycznych i akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh, będą zobligowani do umieszczenia na swoich produktach etykiety z informacją o ich  śladzie węglowym. - Aby lepiej informować konsumentów, akumulatory będą opatrzone etykietami i kodami QR z informacjami dotyczącymi ich pojemności, wydajności, trwałości, składu chemicznego, a także symbolem „selektywnej zbiórki” – dodaje PE.

Jak wyjaśnia Transport & Environment, organizacja zajmująca się zagadnieniami związanymi ze zrównoważoną mobilnością, producenci baterii, którzy chcą sprzedawać w Europie, będą musieli zgłaszać cały ślad węglowy produktu, od wydobycia, przez produkcję, aż po recykling, już w lipcu 2024 r. - Dane te zostaną następnie wykorzystane do ustalenia maksymalnego limitu emisji CO2 dla akumulatorów, który będzie obowiązywał już od lipca 2027 r., zapewniając, że firmy produkują je z wykorzystaniem czystej energii zamiast paliw kopalnych – wyjaśnia Transport & Environment.

Dodatkowo, w ramach rozporządzenia producenci niektórych rodzajów baterii i akumulatorów będą zobligowani do zapewnienia możliwości ich wymiany.

Czytaj też: Brakujące ogniwa przepisów o bateriach i akumulatorach

- Po raz pierwszy mamy przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują cały cykl życia produktu – takie podejście jest dobre zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Uzgodniliśmy środki, które przynoszą ogromne korzyści konsumentom: baterie będą dobrze funkcjonować, będą bezpieczniejsze i łatwiejsze do wyjęcia. Naszym nadrzędnym celem jest zbudowanie silniejszego unijnego przemysłu recyklingu, zwłaszcza litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłu jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej naszego kontynentu. Środki te mogą stać się punktem odniesienia dla całego światowego rynku baterii – powiedział Achille Variati (S&D), sprawozdawca projektu rozporządzenia w PE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gdańsk: Dofinansowanie ze środków budżetowych dla PSZOK-ów (06 lutego 2023)Do 2027 r. UE może uniezależnić się od chińskich baterii (25 stycznia 2023)Morfologia odpadów komunalnych w Polsce. Raport IOŚ-PIB (19 grudnia 2022)Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Mercedes-Benz zainwestuje ponad 1 mld euro w fabrykę aut elektrycznych w Jaworze (13 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony