Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Na jakim etapie znajdują się prace nad systemem ROP?

Termin transpozycji przepisów dot. ROP minął latem 2020 r. Tymczasem, jak informuje MKiŚ, wciąż trwają prace nad tzw. ustawą wdrażającą. Do projektu wpłynęło ponad 1200 uwag. Przygotowanie nowej wersji projektu jest przewidziane na I połowę 2022 r.

   Powrót       08 kwietnia 2022       Odpady   
rozszerzona odpowiedzialność producenta

Prace nad wprowadzeniem w Polsce systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) toczą się już od dawna. Termin transpozycji przepisów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów minął 5 lipca 2020 r., a termin na dostosowanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta do wymagań tej dyrektywy – zgodnie z przepisami zawartymi w dyrektywie - upływa 5 stycznia 2023 r.

Założenia do projektu ustawy wdrażającej w Polsce ROP światło dzienne ujrzały 30 kwietnia 2021 r., projekt ustawy opublikowano natomiast 8 sierpnia 2021 r. Konsultacje projektu ustawy miały trwać do 8 września 2021 r., z uwagi na liczne prośby kierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zostały jednak przedłużone do dnia 20 września 2021 r.

Czytaj też: Najpierw ROP, potem system kaucyjny

Tymczasem polski projekt jest coraz bliżej sejmowego śmietnika, zamiast mównicy – wskazuje Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Interpelacja poselska ws. ROP

Andrzej Szejna (Nowa Lewica) skierował pytanie(1) do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w sprawie postępów prac nad ustawą. - Jak wyglądają prace nad nowym systemem ROP z opcją ekomodulacji w kierunku zwiększenia recyklingu odpadów opakowaniowych dla tworzyw sztucznych do 50% w 2025 roku i 55% w 2026 roku? – pyta. W odpowiedzi udzielonej przez Jacka Ozdobę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czytamy, że aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian do krajowego systemu ROP dla opakowań, które wynikają z zapisów dyrektywy odpadowej. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw był przedmiotem konsultacji, opiniowania i uzgodnień oraz jest dostępny w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC81 – wskazuje wiceminister Ozdoba. Jak dodaje, prace skupiają się „nad uwzględnieniem w projekcie części ze zgłoszonych uwag”.

Czytaj też: [WYWIAD] Myślenie, że nowy ROP da „furę nowego pieniądza” to pułapka. I tak zapłaci konsument

Grad uwag do projektu ustawy ROP

Ustawa ta spotkała się z krytyką ze strony organizacji branżowych. - Niestety, zmuszeni jesteśmy wyrazić nasze głębokie rozczarowanie i konsternację treścią przedstawionego projektu ustawy – pisali we wspólnym stanowisku przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, POLBISCO Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków oraz Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Więcej na ten temat tutaj.

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wskazywali ponadto, że przedstawiony model ROP jest sprzeczny z podstawowymi założeniami dyrektywy odpadowej.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste wskazuje natomiast, że „każdy dzień zwłoki i śmiesznie niskich stawek ROP to gigantyczne zyski dla przemysłu, a za usuwanie odpadów płaci każdy obywatel bez względu na to, jakich wyborów konsumenckich dokonuje, czy pije napoje w jednorazowych butelkach, czy nosi butelkę z filtrem, do której wlewa wodę z kranu”. - Dla przypomnienia – polska stawka ROP to obecnie 5 euro za tonę plastikowych opakowań wprowadzanych na polski rynek, podczas gdy Czesi płacą 206 euro, a Niemcy – 1263 euro – wskazuje Zero Waste.

Czytaj też: Jak przedsiębiorcy postrzegają zaplanowane zmiany systemu ROP?

Jak informuje resort, w ramach prowadzonych konsultacji międzyresortowych oraz opiniowania i konsultacji publicznych do MKiŚ wpłynęło ponad 1200 uwag od ponad 100 podmiotów. - Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81) zostały zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. W ramach uzgodnień międzyresortowych 6 resortów zgłosiło około 70 uwag, w ramach opiniowania kilkanaście podmiotów zgłosiło około 300 uwag, w ramach konsultacji publicznych około 90 podmiotów zgłosiło około 850 uwag (liczba nie uwzględnia uwag zdublowanych) – wskazał resort w odpowiedzi na zapytanie redakcji Teraz Środowisko.

Jak dodano, przygotowanie nowej wersji projektu jest przewidziane na I połowę 2022 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Interpelacja nr 30900 w sprawie hierarchizacji postępowania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stopniowego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30900&view=6

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)Konkretne cele dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. PE ze stanowiskiem ws. PPWR (23 listopada 2023)ROP tylko dla odpadów wprowadzonych po przyjęciu przepisów. Porozumienie ws. zmian dyrektywy WEEE (23 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony