Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Rząd rozważa gwarancje finansowe dla odpadowców

Zabezpieczenie przedsiębiorców zagospodarowujących porzucone odpady i niezapowiedziane kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska – takie scenariusze rozważa aktualnie resort środowiska w celu uszczelnienia systemu.

   Powrót       19 stycznia 2018       Odpady   

Na początku grudnia ub. r. posłanka Małgorzata Pępek skierowała do Ministra Środowiska interpelację(1) w sprawie procederu magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. - Liczne i powtarzające się przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych są powodem apelu samorządowców o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zmian, które powstrzymałyby ten proceder – czytamy w liście. W odpowiedzi resort środowiska informuje, że rozważa w tym kontekście kilka konkretnych propozycji.

Samorządy pozostawione same sobie?

Opisywany przez posłankę problem szczególnie mocno dotyczy województwa śląskiego, w którym istnieje wiele tzw. terenów niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej. Chodzi przede wszystkim o zapadliska oraz nieeksploatowane wyrobiska odkrywkowe. Zakładnikami tej sytuacji stają się mieszkańcy, którzy najdotkliwiej i w sposób bezpośredni odczuwają niekorzystne skutki tej sytuacji. Z problemem groźnych lub niebezpiecznych odpadów pozostają ostatecznie zazwyczaj samorządy, które muszą zająć się nimi w zastępstwie upadających lub zamykanych nierzadko przedsiębiorstw.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Część zainteresowanych środowisk postuluje wprowadzenie obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku. Mechanizm miałby stanowić zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do przywrócenia środowiska do stanu sprzed podjęcia objętych decyzją administracyjną działań.

Tymczasem resort środowiska rozważa zmiany mające na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz ułatwienie nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki odpadami. Analizowane jest w szczególności wprowadzenie mechanizmu gwarancji finansowej dla przedsiębiorców z branży odpadowej po to, aby przeciwdziałać porzucaniu odpadów przez ich posiadaczy. Rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w odpowiedniej wysokości na wypadek konieczności pokrycia kosztów ewentualnego usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. W wielu przypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występują bowiem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia nowych sankcji za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska, resort informuje, że aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie. Rozważane jest zaś umożliwienie Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzania kontroli przedsiębiorców bez uprzedniego, 7-dniowego zawiadomienia. Zmiana ta jest zdaniem resortu niezbędna, ponieważ konieczność wcześniejszego zawiadamiania o nadchodzącej kontroli często uniemożliwia dziś wykazanie nieprawidłowości i utrudnia działania Inspekcji.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Na początku grudnia ub. r. posłanka Małgorzata Pępek skierowała do Ministra Środowiska interpelację w sprawie procederu magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i17993-o1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony