Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Rząd wyjaśnia, czym jest drewno energetyczne

Przedstawiony przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia określa konkretne przedziały i wartości średnic, krzywizn, a także zgnilizn i zwęgleń, które pozwolą uznać konkretne partie drewna za przemysłowo bezużyteczne.

   Powrót       08 lutego 2019       Energia   

Ministerstwo Środowiska opublikowało przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego(1). Akt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 119a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Powinien jednak pomóc branży drzewnej, Lasom Państwowym oraz energetykom ocenić, które rodzaje (i przy spełnieniu jakich parametrów), mogą zostać wykorzystane do produkcji zielonej energii. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim w kontekście uzyskiwanego na ten cel rządowego wsparcia, np. w postaci zielonych certyfikatów.

Drewniane odpady o wartości energetycznej

Do dziś w polskim systemie prawnym pojęcie drewna energetycznego nie było jasno zdefiniowane. Od dłuższego czasu budzi to wątpliwości interpretacyjne i powoduje problemy praktyczne. Zawarta w art. 2 pkt 7a ustawy o OZE regulacja stanowi co prawda, że "drewno energetyczne to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie", ale kluczowy dla tej regulacji parametr cech jakościowo-wymiarowych nie został nigdy szczegółowo określony. Opublikowany przez resort środowiska projekt ma rozwiać w tym zakresie wątpliwości. Nieprzydatny przemysłowo surowiec drzewny może powstać np. w wyniku działania siły wyższej lub przelegiwania (w lesie lub hali) wynikającego z braku nabywcy. Za drewno energetyczne projekt uznaje również niektóre odpady, np. pozostałości poprodukcyjne będące efektem przerobu drewna, elementy palet drewnianych lub opakowań i odpady z produkcji płyt, mebli, masy celulozowej lub papieru. W odniesieniu do tych postaci drewna energetycznego zastosowanie będą miały również sposoby postępowania z odpadami określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Z linijką w tartaku

W §3 projektu określone zostały cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego okrągłego lub łupanego. Wskazują one, że dla drewna o długości do 3 m, średnica górna powinna być mniejsza niż 7 cm z korą lub 5 cm bez kory. Krzywizna jednostronna drewna powinna wynosić minimum 12 cm na metr bieżący, zaś krzywizna wielostronna minimum połowę krzywizny jednostronnej. Zgnilizna miękka drewna musi wynosić minimum 30 proc. powierzchni przekroju obu czół lub minimum 50 proc. powierzchni przekroju jednego z nich. Brunatnica i zaparzenie powinny zaś obejmować minimum połowę powierzchni przekroju jednego z czół. Ostatnie punkty przytoczonego przepisu wskazują ponadto na konieczność występowania w drewnie ciał obcych, a także zwęglenia.

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia to 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12320553/12566331/12566332/dokument379157.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych a wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej (03 kwietnia 2024)Mobilne płuca PAS. 5. edycja kampanii (02 kwietnia 2024)Nowe zasady dot. wyboru m.in. pomp ciepła w ramach „Czystego powietrza” (18 marca 2024)Polski Alarm Smogowy: woj. śląskie i małopolskie walczą ze smogiem lepiej niż mazowieckie (06 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony