Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Interwencja RPO ws. stawek za wywóz szamb w gminach

Stawki opłat za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych są znacznie zróżnicowane na terenie całego kraju. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który interweniuje w tej sprawie w MKiŚ.

   Powrót       05 lipca 2023       Woda   

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w sprawie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Powodem wystąpienia do MKiŚ jest petycja skierowana do Sejmu RP dotycząca zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany miałyby dotyczyć przepisów ws. stanowienia przez rady gmin górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Czytaj też: NIK o odbiorze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wybranych gminach w Opolskiem

25 zł za m3 i 216 zł za m3

Jak podaje RPO, autor petycji zauważa, że „obecny poziom swobody lokalnych prawodawców powoduje znaczne rozbieżności w wysokości górnych stawek w poszczególnych częściach kraju”. Przykładem są gminy Głogów i Lubsko. Górna stawka za opróżnienie zbiorników bezodpływowych w Głogowie ustalona została na poziomie 25 zł za m3, w gminie Lubsko stawka wynosi natomiast 216 zł za m3.

- Petycji nie sposób odmówić trafności. Nawet pobieżne zapoznanie się z praktyką rad gmin nasuwa wątpliwości co do kryteriów przy ustalaniu górnych stawek. Chodzi o skutki dla konsumentów, którzy mogą być nabywcami usług w warunkach faktycznego monopolu samorządowych zakładów usług komunalnych – wskazuje RPO.

Zdaniem RPO, „nawet pobieżne zapoznanie się z praktyką stosowania przez rady gmin zapisów ustawy nasuwa wątpliwości odnośnie do kryteriów, jakimi kierują się organy jednostek samorządu terytorialnego przy ustalaniu górnych stawek omawianych opłat i – związane z nim skutki dla konsumentów, którzy mogą być nabywcami usług w warunkach faktycznego monopolu samorządowych zakładów usług komunalnych”.

- Przykładem może być  gmina miejska oraz wiejska Zgorzelec. Zgodnie z uchwałami ich rad górne stawki  wynoszą tam odpowiednio 162,50 zł netto i 110 zł netto za m3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, świadczące w obu gminach usługi,  „dostosowało" swą ofertę do wskazanych stawek. Ceny za usługi ustaliło zatem na 160 zł netto  i 110 zł netto za m3 nieczystości. Wobec przyjęcia, że ani w jednym, ani w drugim przypadku przedsiębiorca nie świadczy usług poniżej kosztów ich wykonywania, pojawia się oczywiste pytanie o powody takiego zróżnicowania cen – wskazuje RPO.

W związku z powyższym Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO, wysłał zapytanie do Roberta Chciuka, dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w MKiŚ, czy problem znany jest w resorcie. Dodatkowo przedstawiciel RPO pyta, czy – jeśli problem jest znany – resort rozważa wprowadzenie do ustawy regulacji, które mogłyby zapobiec różnicom w ustalaniu górnych stawek opłat za wywóz szamb.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Oczyszczalnie ścieków samowystarczalne energetycznie. Do 2045 r. obligatoryjnie? (18 października 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry (14 lipca 2023)List do PE przeciwko złagodzeniu ROP w dyrektywie ws. ścieków komunalnych (22 czerwca 2023)Gminy o ściekowym problemie. Najpierw inwestycje, a potem poprawa przepisów (02 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony