Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Samobilansowanie się systemu odpadowego. Co na ten temat sądzą samorządowcy?

Zniesienie zasady samobilansowania się gminnych systemów gospodarki odpadami miałoby uchronić mieszkańców przed nadmiernym wzrostem cen za gospodarowanie odpadami. Zdaniem władz lokalnych ostatecznie koszty i tak poniosą obywatele…

   Powrót       23 kwietnia 2021       Odpady   

W ostatnich dniach Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który w resorcie odpowiedzialny jest za kwestie związane z gospodarką odpadami, w jednym z wywiadów poinformował o planowanych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mowa dokładnie o zmianie art. 6r ustawy, mówiącym o przeznaczeniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosowny projekt ustawy wniesiony miałby zostać w ramach tzw. inicjatywy poselskiej lub jako poprawka do procedowanych obecnie w Parlamencie ustaw.

Czytaj też: Dlaczego i o ile wzrosną opłaty za odbiór odpadów?

Ministerialna prośba o opinię w tej sprawie skierowana została do władz Związku Miast Polskich (ZMP). - W nawiązaniu do prowadzonej kampanii informacyjnej władz m.st. Warszawy, w której jako powód podwyżek opłat za odpady wskazuje się brak możliwości dopłacania z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami (tj. art. 6r wprowadzonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2011 roku), rozważam zmianę przepisu art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uwagi na powyższe proszę o informację, czy Państwo również widzicie zasadność wprowadzenia ww. zmiany – czytamy w piśmie skierowanym do Zygmunta Frankiewicza, prezesa ZMP.

Apel Unii Metropolii Polskich

Zdaniem samorządowców jednak, proponowane zmiany stoją w sprzeczności z zasadą samobilansowania się systemu gospodarki odpadami. Jak wskazuje Unia Metropolii Polskich (UMP), „dyskusja na temat problemów gospodarki odpadami sprowadzana jest instrumentalnie do bieżącej sytuacji w Warszawie”. - Pamiętać należy, że przy resorcie działa specjalnie powołany zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, i to właśnie ten zespół winien być autorem (albo chociaż recenzentem) wszelkich zmian ustaw pozostających w zakresie jego kompetencji. W przeciwnym razie jego powołanie będzie mogło być uznane za fikcję, a brak konsultacji z nim za przejaw złej woli ze strony Rządu – pisze w liście do Michała Kurtyki prezes UMP Tadeusz Truskolaski(1). - W związku z powyższym apelujemy do strony rządowej o rzetelne podejście do kwestii analizy i zmiany zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami. Efektem tych działań winno być WSPÓLNE - z udziałem rządu i samorządów - znalezienie i zaprojektowanie optymalnych rozwiązań, które zakończą przerzucanie wszystkich kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów na mieszkańców. Czas na działanie! – apeluje Truskolaski.

Samofinansujący się system? Problemów jest więcej…

Dlaczego kwestia samobilansowania się systemu gospodarki odpadami budzi wiele emocji wśród strony samorządowej? Odpowiedzią może być przeprowadzona niedawno analiza Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Opolu. Okazało się, że tylko w latach 2016-2019 gminy z najmniejszego województwa w kraju do systemu dopłaciły aż 30 mln zł, w okresie tym tylko jednej gminie udało się wyjść „na zero”… Więcej na ten temat w artykule pt. Samofinansowanie gospodarki odpadami? Opolskie gminy w latach 2016-2019 dopłaciły do systemu 30 mln zł. Problem ten nie dotyczy tylko województwa opolskiego. Jak podaje stołeczny ratusz, najludniejsze miasto w Polsce do systemu dopłaca z kolei 457 mln zł. Co istotne w tym kontekście, do systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze dopisani są wszyscy mieszkańcy gminy. Jak wynika z przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sierpniu 2019 r. raportu z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019, liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji odpadowych jest przeciętnie (według mediany) niższa o 17 proc. od tej wynikającej ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie są to jedyne problemy dotyczące gospodarki odpadami… W swoich apelach strona samorządowa wskazuje ponadto na brak przepisów dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. - Wkrótce minie rok od terminu, w którym Unia Europejska zobligowała Polskę do wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Niestety do tej pory nie ujrzał światła dziennego nawet projekt ustawy w tym zakresie, mimo że gotowe rozwiązania zostały już wielokrotnie przedstawione przez stronę samorządową, np. w stanowisku UMP z dnia 10 czerwca 2020 roku – wskazuje Unia.

Na sytuację na rynku gospodarki odpadami wpływ ma także brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, o czym więcej w artykule pt. Projekt KPGO 2022. Resort wskazuje nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Zdaniem resortu, zniesienie zasady samobilansowania się systemu uchronić miałoby mieszkańców przed wzrostem cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Zmiany te nie rozwiązują podstawowego problemu polegającego na tym, że spośród wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami to, co do zasady, jedynie mieszkańcy ponoszą ciężary związane z jego funkcjonowaniem – pisze jednak prezes Truskolaski.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść listu dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10219-Unia-Metropolii-Polskich-pismo-nt-zapowiadanych-zmian-w-systemie-odpadow.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling czy redukcja wytwarzania? Głosy wokół traktatu plastikowego ONZ (01 grudnia 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony