Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Sejmik Mazowsza przyjął wojewódzki plan gospodarki odpadami

Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów – to założenie „Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2024”. Dokument został we wtorek przyjęty przez mazowieckich radnych.

   Powrót       23 stycznia 2019       Odpady   

Mazowsze od dwóch lat nie miało prawidłowo uchwalonego planu gospodarki odpadami, czyli dokumentu, który wskazuje kierunki polityki zarządzania gospodarką odpadami i sposób osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. Mazowieccy radni uchwalili plan jednogłośnie. W dyskusji wielokrotnie odnosili się do historii prac nad dokumentem.

- Przyjęcie PGO 2024 umożliwi samorządom województwa mazowieckiego, na równi z innymi samorządami w Polsce, korzystanie ze środków europejskich w obszarze gospodarki odpadami, w tym ze środków najważniejszego programu, jakim jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – przekonywał Bartosz Wiśniakowski (KO). Na terenie województwa mazowieckiego powstaje ponad 14 mln ton odpadów (dane z 2016 r.), w tym około 1,7 mln Mg odpadów pochodzenia komunalnego. Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych - ponad 70 proc. – stanowią niesegregowane odpady komunalne.

Wzrost masy wytwarzanych odpadów

Przyjęty we wtorek PGO przewiduje, że w kolejnych latach nastąpi na Mazowszu niewielki wzrost masy wytwarzanych odpadów komunalnych, co związane jest m. in. z przewidywanym wzrostem liczby ludzi mieszkających w województwie. PGO zakłada jednak spadek masy odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych na rzecz wzrostu selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W 2024 roku zmieszane odpady komunalne mają stanowić około 50 proc. masy z 2016 roku. - Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów związany będzie m.in. z powstawaniem i unowocześnianiem istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także wzrostem świadomości ekologicznej przedsiębiorców i konsumentów – czytamy w dokumencie.

Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do instalacji RIPOK. Dlatego jedną z kluczowych kwestii jest wyznaczenie w PGO regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie. Mazowiecki PGO wyznacza pięć regionów gospodarki odpadami komunalnymi, trzy – wyznaczone w ramach województwa mazowieckiego oraz dwa regiony utworzone z województwem łódzkim i podlaskim.

Ciągłość odbioru odpadów w przypadku wystąpienia awarii

PGO przewiduje zwiększenie puli dostępnych instalacji dla przetwarzania odpadów. Wprowadza ponadto ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Zapewniono też możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

Integralną częścią przyjętego we wtorek PGO są: plan inwestycyjny, program zapobiegania powstawaniu odpadów, program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz prognoza oddziaływania na środowisko PGO WM 2024.

Jedyny region bez planu

Obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy o odpadach. Mazowsze było jedynym regionem, który nie miał planu gospodarki odpadami i przez to jako jedyny w kraju nie mógł korzystać z funduszy europejskich na gospodarkę odpadami. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego (24 czerwca 2024)30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Otwarto zakład odzysku metali przemysłowych i szlachetnych. Zawiercie (20 czerwca 2024)System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony