Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Komisja sejmowa przyjęła poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne

   Powrót       07 lipca 2021       Woda   

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła we wtorek poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne(1), który ma doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje.

Za przyjęciem projektu noweli ustawy Prawo wodne przez sejmową komisję GMiŻŚ było ośmioro posłów na 13 głosujących. Pięciu członków komisji było przeciw projektowi, który ostatecznie został poddany głosowaniu w pierwotnej formie.

Z poprawki dotyczącej art. 1. rozpatrywanego projektu wycofali się wnioskodawcy. Poseł Kacper Płażyński (PiS) tłumaczył, że decyzję taką podjęto po wysłuchaniu stanowiska biura legislacji. Natomiast poprawka zgłoszona przez posła Artura Łąckiego (KO), która miałaby zmienić zapisy w art. 2., nie zyskała poparcia wymaganej większości w komisji (6 głosów za, 7 – przeciw).

Branża wod-kan zgłaszała swoje wątpliwości

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (przyp. red. – Ministerstwa Infrastruktury) Małgorzata Bogucka-Szymalska, przedstawiając stanowisko resortu , zaznaczyła, że w jego ocenie „wprowadzenie zmian (do ustawy) umożliwia prawidłowe wydanie pozwolenia wodnoprawnego i absolutnie nie eliminuje udziału, jako strony postępowania, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”.

Takie obawy podnoszone były na komisji przez stronę społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, którzy kwestionowali zapisy art. 1. i 2. projektu noweli. Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski ocenił projekt jako „zagrożenie dla wielu oczyszczalni”. Według niego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stracą możliwość negocjacji umów z dostawcami ścieków. W jego ocenie może to doprowadzić do zanieczyszczenia oczyszczalni, które są „obiektami wyjątkowo wrażliwymi”. Przedstawiciele „Wodociągów Polskich” wskazywali, że umowa, o której mowa w projekcie noweli, pozbawi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne realnego wpływu na to od kogo i na jakich warunkach odbierane będą ścieki.

Z kolei Bogucka-Szymalska zaznaczyła, że obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że „jest podpisana umowa na odprowadzanie ścieków, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dopuszcza do odprowadzania tych ścieków”. - Ścieki muszą być oczyszczone. Dla nas jest bardzo ważne, by wszystkie generowane ścieki trafiały do oczyszczalni – mówiła zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, argumentując słuszność rozpatrywanych zapisów projektu. Podkreśliła, że w opinii resortu zaproponowane zmiany nie nakładają również „żadnych dodatkowych kompetencji na samorządy, czy też nie odejmują im praw do stanowienia czy regulowania kwestii gospodarowania ściekami na terenie gminy”. - Ta nowelizacja nie eliminuje konieczności wydania opinii środowiskowych w przypadku rozbudowy czy też powstania nowych przedsiębiorstw na terenie gminy – zaznaczyła Bogucka-Szymalska w odpowiedzi na obawy zgłaszane w dyskusji przez posłankę Magdalenę Srokę (Porozumienie).

Co w projekcie?

W czerwcu projekt był już w komisji, ale nie został wtedy rozpatrzony. Więcej na ten temat w artykule pt. Komisja sejmowa nie rozpatrzyła poselskiego projektu noweli Prawa wodnego. Co zakładał?

Projekt noweli ustawy Prawo wodne zakłada - jak podano w uzasadnieniu - doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak również przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić „do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich”. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne Druk nr 1281. Przebieg procesu legislacyjnego
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1281

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań (12 marca 2024)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Monitoring ścieków zrzucanych w dorzeczach Odry i Wisły. Jest projekt rozporządzenia (19 lipca 2023)Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry (14 lipca 2023)GIOŚ skontrolował blisko 300 podmiotów ws. Odry (06 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony