Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Skutki kryzysu klimatycznego niszczą ludzkie zdrowie

Mieszkańcy państw o niskich dochodach cierpią z powodu zdrowotnych skutków zmian klimatu sześć razy częściej niż w krajach rozwiniętych. Według naukowców globalne ocieplenie prowadzi nie tylko do chorób fizycznych, ale również psychicznych.

   Powrót       26 maja 2022       Powietrze i klimat   
Klimat a zdrowie

W maju br. miała miejsce premiera raportu “Zdrowie w kryzysie klimatycznym: perspektywa globalna(1)” (ang. Health in the climate emergency: a global perspective) przygotowana przez InterAcademy Partnership (IAP). Autorzy pracy przeanalizowali najpoważniejsze skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi, powodowane m.in. przez susze, zanieczyszczenie powietrza i wody, zbyt wysokie temperatury, a także powodzie i pożary.

Pojawia się coraz więcej dowodów na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, które rzucają wyzwania postępowi medycyny, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dekad – twierdzą autorzy raportu. – Skala, charakter i czas tych problemów różnią się w zależności od kraju (...), położenia geograficznego i statusu społeczno-ekonomicznego populacji – dodano.

Jak stwierdzono w publikacji, długofalowe ryzyko dla ludzkiego zdrowia wynikłe z postępujących zmian klimatu mogłoby być zredukowane poprzez szybsze i bardziej zdecydowane działania zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Dodano, że choć przy obecnym stanie wiedzy naukowej istnieje możliwość mitygacji negatywnych zmian w środowisku, podjęcie konkretnych kroków w tym zakresie zależy od woli politycznej decydentów. Przyznano jednocześnie, że skutki globalnego ocieplenia będą z czasem coraz dotkliwsze, a równolegle do tego wzrastać będzie potrzeba m.in. dokładniejszego monitorowania i nadzorowania stanu zdrowia ludzi i lepszej oceny realizowanych działań mitygacyjnych.

Astma, schizofrenia i wyższy odsetek zgonów

Wśród głównych skutków wpływu zmian klimatycznych na zdrowie są choroby układu sercowo-naczyniowego, mózgowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby psychiczne, zakaźne, niedożywienie, a także urazy i śmierć związana z występowaniem groźnych zjawisk pogodowych – wyliczono w pracy.

Na podstawie przeprowadzonych badań wiadomo, że mieszkańcy państw o niskich dochodach i relatywnie niewielkiej emisji CO2 są sześciokrotnie bardziej narażeni na skutki katastrof klimatycznych i – w związku z tym – siedmiokrotnie częściej na śmierć niż w krajach rozwiniętych. Ponadto zanieczyszczenia powietrza są odpowiedzialne za skrócenie średniej długości życia człowieka mniej więcej w takim stopniu jak palenie papierosów. Wyższe poziomy tlenków azotu obecnych we wdychanym powietrzu są z kolei wiązane przez naukowców z większym prawdopodobieństwem wystąpienia schizofrenii, a dwutlenków azotu – astmy u dzieci. Badania z 47 różnych państw świata na przestrzeni lat 1991-2018 wskazały, że 37% przypadków zgonów w wyniku upałów może być przypisywanych antropogenicznym zmianom klimatu.

Naukowcy w raporcie podsumowali, że zmiany klimatu stają się poważnymi wyzwaniami dla utrzymania rozwoju i kapitału, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzi w różnych grupach wiekowych, ale też dla ich siedlisk, kultur i praw.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełen tekst raportu w języku angielskim dostępny pod linkiem:
https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-05/IAP_CCH_Global_3rd_Proof_Web_complete_no%20crop.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Toksyczne cząstki wędrują prosto z płuc do mózgu (24 czerwca 2022)Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)Rolnictwo 2.0. Regeneracja, która otwiera nowe horyzonty dla ochrony środowiska (13 czerwca 2022)Szara strefa wciąż wielkim problemem – raport UN Global Compact (06 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony