Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Skutki kryzysu klimatycznego niszczą ludzkie zdrowie

Mieszkańcy państw o niskich dochodach cierpią z powodu zdrowotnych skutków zmian klimatu sześć razy częściej niż w krajach rozwiniętych. Według naukowców globalne ocieplenie prowadzi nie tylko do chorób fizycznych, ale również psychicznych.

   Powrót       26 maja 2022       Ryzyko środowiskowe   
Klimat a zdrowie

W maju br. miała miejsce premiera raportu “Zdrowie w kryzysie klimatycznym: perspektywa globalna(1)” (ang. Health in the climate emergency: a global perspective) przygotowana przez InterAcademy Partnership (IAP). Autorzy pracy przeanalizowali najpoważniejsze skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi, powodowane m.in. przez susze, zanieczyszczenie powietrza i wody, zbyt wysokie temperatury, a także powodzie i pożary.

Pojawia się coraz więcej dowodów na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, które rzucają wyzwania postępowi medycyny, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dekad – twierdzą autorzy raportu. – Skala, charakter i czas tych problemów różnią się w zależności od kraju (...), położenia geograficznego i statusu społeczno-ekonomicznego populacji – dodano.

Jak stwierdzono w publikacji, długofalowe ryzyko dla ludzkiego zdrowia wynikłe z postępujących zmian klimatu mogłoby być zredukowane poprzez szybsze i bardziej zdecydowane działania zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Dodano, że choć przy obecnym stanie wiedzy naukowej istnieje możliwość mitygacji negatywnych zmian w środowisku, podjęcie konkretnych kroków w tym zakresie zależy od woli politycznej decydentów. Przyznano jednocześnie, że skutki globalnego ocieplenia będą z czasem coraz dotkliwsze, a równolegle do tego wzrastać będzie potrzeba m.in. dokładniejszego monitorowania i nadzorowania stanu zdrowia ludzi i lepszej oceny realizowanych działań mitygacyjnych.

Astma, schizofrenia i wyższy odsetek zgonów

Wśród głównych skutków wpływu zmian klimatycznych na zdrowie są choroby układu sercowo-naczyniowego, mózgowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby psychiczne, zakaźne, niedożywienie, a także urazy i śmierć związana z występowaniem groźnych zjawisk pogodowych – wyliczono w pracy.

Na podstawie przeprowadzonych badań wiadomo, że mieszkańcy państw o niskich dochodach i relatywnie niewielkiej emisji CO2 są sześciokrotnie bardziej narażeni na skutki katastrof klimatycznych i – w związku z tym – siedmiokrotnie częściej na śmierć niż w krajach rozwiniętych. Ponadto zanieczyszczenia powietrza są odpowiedzialne za skrócenie średniej długości życia człowieka mniej więcej w takim stopniu jak palenie papierosów. Wyższe poziomy tlenków azotu obecnych we wdychanym powietrzu są z kolei wiązane przez naukowców z większym prawdopodobieństwem wystąpienia schizofrenii, a dwutlenków azotu – astmy u dzieci. Badania z 47 różnych państw świata na przestrzeni lat 1991-2018 wskazały, że 37% przypadków zgonów w wyniku upałów może być przypisywanych antropogenicznym zmianom klimatu.

Naukowcy w raporcie podsumowali, że zmiany klimatu stają się poważnymi wyzwaniami dla utrzymania rozwoju i kapitału, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzi w różnych grupach wiekowych, ale też dla ich siedlisk, kultur i praw.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełen tekst raportu w języku angielskim dostępny pod linkiem:
https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-05/IAP_CCH_Global_3rd_Proof_Web_complete_no%20crop.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejne miasta dołączają do programu Stop Smog (16 sierpnia 2022)Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wybuduje Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych (29 lipca 2022)Projekt ustawy ws. usuwania zagrożenia, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny poprzemysłowe (26 lipca 2022)Wiatraki wracają na ląd. Rząd przyjął nowy projekt ustawy odległościowej (06 lipca 2022)Toksyczne cząstki wędrują prosto z płuc do mózgu (24 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony