Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.09.2021 19 września 2021

Sposób na bioodpady

Najlepsze systemy zbiórki i zagospodarowania bioodpadów to takie, które angażują lokalną społeczność, jak np. kompostowanie lokalne. Koniecznie muszą im towarzyszyć kampanie edukacyjne – wynika z analizy “Separate Collection: The Path to Composting”.

   Powrót       14 lipca 2017       Odpady   

Analizę przeprowadziła hiszpańska organizacja pozarządowa Amigos de la Tierra (Przyjaciele Ziemi), członek Zero Waste Europe(1). W przygotowanej przez nią publikacji “Separate Collection: The Path to Composting” można znaleźć wyniki porównania i ewaluacji sześciu różnych systemów zarządzania odpadami, które łączy jeden ważny element: oddzielna zbiórka frakcji bio. Frakcja ta stanowi zwykle 35-45 proc., czasem nawet połowę wszystkich odpadów - zależnie od obszaru. Przeanalizowano systemy funkcjonujące w sześciu hiszpańskich regionach, takich jak Barcelona, A Coruña, Gipuzkoa, la Rioja, Pampeluna i Esporles na Majorce. W ocenie pod uwagę brano przede wszystkim jakość zebranych bioodpadów i później samego kompostu (m.in. brak zanieczyszczeń w postaci kawałków plastiku, metalu czy innych nieorganicznych), poza tym ilość zebranego materiału, zaangażowanie mieszkańców, koszty, jak również wpływ na klimat.

W każdym z poddanych badaniu systemów bioodpady zbierane są i przetwarzane inaczej.

Kontenery z dostępem dla wszystkich albo zamykane na klucz

W Barcelonie, gdzie system obejmuje sporo, bo ponad 1,6 mln mieszkańców, zbiórka odbywa się za pomocą kontenerów ustawionych wzdłuż ulic. Na frakcję bio przewidziano oddzielne pojemniki z wąskim wlotem, opróżniane co drugi dzień. Potem odpady są poddawane fermentacji beztlenowej i kompostowaniu albo samemu kompostowaniu. W 2015 r. zbierano w ten sposób w regionie barcelońskim ponad 72 kg bioodpadów na mieszkańca rocznie. Wytworzono zaś 19 tys. ton kompostu.

W A Coruñii odpady bio zbierane są w podziale na suche i mokre, następnie poddawane przemysłowemu kompostowaniu. System służy ponad 86 tys. mieszkańców, a liczba utworzonych dzięki niemu miejsc pracy to 150 (zbiórka i przetwarzanie). Wydaje się, że uzyskiwane w ten sposób 108 kg bioodpadów na osobę rocznie to dużo, ale poziom znajdowanych w nich zanieczyszczeń jest też niestety znaczny - ponad 20 proc.

Społeczność la Rioja miała okazję przez dwa i pół roku wypróbować system gromadzenia frakcji bio do kontenerów zamykanych na klucz. Mimo że kompost wytwarzany potem metodą przemysłową był wysokiej jakości (miał tylko 2 proc. zanieczyszczeń), to system nie sprawdził się ze względów finansowych.

W Pampelunie mieszkańcy także dostali klucze do kontenerów, ale musieli się uprzednio zarejestrować (zrobiło to prawie 93 proc. z 360 tys.). W pierwszej połowie 2016 r. zbierano jednak tylko niecałe 26 kg bioodpadów na osobę rocznie. Można ten niski rezultat tłumaczyć faktem, że nie wszyscy zarejestrowani rzeczywiście uczestniczyli w systemie. Poza tym rozwiązanie nie jest tanie ze względu na koszty transportu do oddalonej o 70 km instalacji fermentacji beztlenowej.

W regionie Esporles z kolei bioodpady zbierane są w systemie od drzwi do drzwi. Potem poddaje się je fermentacji beztlenowej i kompostowaniu.

Kompostowanie lokalne ma także sens ekonomiczny

Na szczególną uwagę zasługuje system w Gipuzkoa, którego społeczność stosuje kompostowanie lokalne i przydomowe (łącznie 19700 osób). Lokalne kompostowanie polega na tym, że mieszkańcy sami zanoszą bioodpady do sąsiedzkiego kompostownika. Na początku był jeden, a obecnie działa ich aż 35. W analizie system ten został oceniony najwyżej, ponieważ pozwala wyeliminować koszty transportu (a więc i emisje gazów cieplarnianych), a wytworzony kompost jest stosowany lokalnie w ogródkach i na działkach (to zwiększa zdolności gleb do pochłaniania CO2). Mocne strony systemu to również angażowanie lokalnej społeczności (konieczne również w przypadku zbiórki od drzwi do drzwi) - dzięki temu w odpadach można znaleźć mniej niepożądanych domieszek i niższe są koszty. Pozwolił on na utworzenie 17 nowych miejsc pracy, w tym dwóch przy samym procesie kompostowania. Rocznie pozwala wytwarzać od 220 do 240 m sześc. wysokiej jakości kompostu rocznie.

Dla porównania - najgorzej oceniono zbiórkę w otwartych kontenerach (nawet w przypadku, gdy frakcja bio jest wydzielona), ze względu na duże zanieczyszczenie uzyskanego materiału i słabej jakości kompost.

Organizacja podkreśla w analizie, że dla zachowania stałej, wysokiej jakości bardzo ważne są kampanie podnoszące świadomość na temat danych systemów zbierania – i to nie tylko przy wprowadzaniu systemu, ale także później – w przeciwnym razie jakość zbieranych bioodpadów z czasem się obniża.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Study shows climate benefits from separate collection of organics
https://www.zerowasteeurope.eu/2017/06/study-shows-climate-benefits-from-separate-collection-of-organics/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd za zmianami w ustawie o odpadach (01 września 2021)Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz (27 lipca 2021)Nowy sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r.? (23 czerwca 2021)W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów (20 maja 2021)Gdańsk: Tona kompostu za "złotówkę" z bezpłatnym dowozem (20 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony