Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Mandat za brak deklaracji odpadowej? Tak, teraz może wlepić go straż miejska

Strażnicy miejscy mogą karać za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zawarcie w niej niezgodnej z prawdą informacji o kompostowaniu bioodpadów. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 4 września br.

   Powrót       08 września 2020       Odpady   

Od piątku, 4 września br., do porządku prawnego weszło rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń(1), które przyznaje strażnikom straży gminnych uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe prawodawstwo wynika ze wcześniejszych zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za co mandat od strażnika?

Na mocy rozporządzenia strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mowa tu np. o niedokonaniu zmiany zadeklarowanej liczby domowników na większą, co powodowałoby wzrost opłaty za odbiór odpadów. Mandatem mają zostać ukarane także te osoby, które złożyły deklarację, ale w niej skłamały, deklarując np. posiadanie przydomowego kompostownika, a w rzeczywistości nie posiadanie go lub nie kompostowanie w nim odpadów.

Czytaj też: Deklaracje śmieciowe bez danych osobowych. Prezes UODO chce lepszego nadzoru nad uchwałami gmin

Ponadto przewiduje się także, że straż miejska może wystawić mandat za nie przestrzeganie ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu w wysokości do 500 zł.

Deklaracje odpadowe? Nie składamy ich

Problem niezłożonych przez mieszkańców deklaracji odpadowych, jak wskazują samorządowcy, jest duży. Jak wynika z przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sierpniu ub. r. raportu z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019, liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji odpadowych jest przeciętnie (według mediany) niższa o 17 proc. od tej wynikającej ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego.

Dla przykładu systemem zbiórki odpadów komunalnych objętych jest w podwarszawskich Markach 35 tys. osób, tymczasem, jak czytamy na stronie tamtejszego urzędu miejskiego, miasto zamieszkuje 40-45 tys. osób. A to oznacza, że nawet 30 proc. mieszkańców miasta unika odprowadzania opłat za gospodarowanie odpadami lub znacznie je zaniża. - Urząd miasta w ubiegłym roku dołożył do wywozu odpadów około 4 mln zł – podano w komunikacie. Z tego też powodu od 1 sierpnia br. w Markach zdecydowano odejść od systemu rozliczeń za gospodarowanie odpadami „od osoby” i przejść na system „od zużycia wody”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-04-08-2020-dz.-u.-2020-poz.-1420-4282.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony