Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia na TGE

   Powrót       30 listopada 2021       Energia   

Tysiąc podmiotów jest już zarejestrowanych w prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE) Rejestrze Gwarancji Pochodzenia (RGP). Gwarancje to dobrowolne instrumenty wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji.

O dołączeniu do Rejestru pod koniec listopada tysięcznego podmiotu poinformowała w poniedziałek TGE. RGP dla energii z OZE ruszył na TGE 3 listopada 2014 r.; 2 października 2019 r. został rozszerzony o technologie kogeneracyjne. Po pierwszym roku działalności RGP skupiał 58 podmiotów. Jak podkreśla Giełda, Rejestr jest skierowany nie tylko do producentów energii, ale też spółek obrotu, brokerów oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii. Gwarancje pochodzenia mogą zostać wykorzystane przez podmioty, które np. chcą zwiększyć udział tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji, w celu redukcji emisji zanieczyszczeń czy w ramach zmniejszenia śladu węglowego.

Towarowa Giełda Energii podpisała porozumienie o współpracy z PSEW, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań giełdowych wspierających obrót energią wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii. O szczegółach w rozmowie z Piotrem Zawistowskim, prezesem zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

W ocenie dyrektora Biura Rejestrów TGE Marka Szałasa, tysięczny uczestnik RGP cieszy tym bardziej, że obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię. - Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, zaopatrujemy się w towary, biorąc pod uwagę ich skład czy wartość kaloryczną. Podobną świadomość możemy osiągnąć, wybierając producentów, którzy przy wytwarzaniu dóbr lub usług korzystają właśnie z zielonej energii, a więc pozyskanej z wiatru, wody czy słońca - podkreślił Szałas. Jak dodał, gwarancje pochodzenia pozwalają "oznaczyć" te źródła, a tym samym odróżnić je od energii wytworzonej w źródłach konwencjonalnych. - Odnawialne źródła energii stają się naszą przyszłością oraz są kluczowym elementem polityki klimatycznej UE. Warto w nie inwestować - dodał Marek Szałas.

Celem systemu gwarancji pochodzenia jest zapewnienie konsumentom narzędzia wyboru źródła energii elektrycznej, z którego chcą korzystać, oraz dodatkowo wsparcie producentów energii elektrycznej.

W październiku 2021 r. obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł na TGE 3 TWh, co stanowi wzrost o 312,5 proc. rok do roku, zaś średnia ważona cena wyniosła 1,65 zł za MWh.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prosument lokatorski – wystartował nabór wniosków o dopłaty (03 lutego 2023)Green Deal Industrial Plan. KE przedstawia szczegóły (02 lutego 2023)Rolnicy mogą składać wnioski w obszarze nawadniania i zielonej energii (02 lutego 2023)Krytyczny głos w sprawie energetyki jądrowej. List otwarty NGO-s i przedstawicieli świata nauki do polityków (01 lutego 2023)Uzależnienie rozwoju wiatraków od MPZP to dopiero początek problemów (01 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony