Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Trwałe zanieczyszczenia organiczne: Rada uzgadnia stanowisko

   Powrót       29 listopada 2018       Ryzyko   

UE aktualizuje swoje przepisy o najbardziej długotrwałych i szkodliwych chemikaliach na świecie. Rada uzgodniła wczoraj stanowisko w sprawie rozporządzenia w wersji przekształconej o trwałych zanieczyszczeniach organicznych, zawierające listę silnie toksycznych substancji uzgodnioną przez ONZ. Od 2004 r. ich produkcja i wykorzystywanie oraz handel nimi były stopniowo zakazywane. Wprowadzono system piętnowania w celu karania podmiotów naruszających te przepisy.

“Nasz cel jest jasny – chcemy wyeliminować produkcję i wykorzystywanie najbardziej toksycznych substancji na świecie. Stawiamy kolejny ważny krok w kierunku ochrony zdrowia ludzkiego i przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska” Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki

Przekształcone rozporządzenie będzie zgodne z traktatem lizbońskim i najnowszymi zmianami w konwencji sztokholmskiej, która zapewnia globalne ramy prawne do walki z produkcją, wykorzystywaniem, przywozem i wywozem trwałych zanieczyszczeń organicznych. Kilka zmian poprawia zgodność rozporządzenia z ogólnym przepisami UE dotyczącymi chemikaliów. Wprowadzenie zmian zapewni większą jasność, przejrzystość i pewność prawa wszystkim stronom zaangażowanym w wykonywanie rozporządzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami utrzymany zostanie obecny wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w Europie, jednak niektóre zadania przewidziane w rozporządzeniu zostaną przekazane przez Komisję Europejską Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach, co zgodnie z oczekiwaniami powinno zmniejszyć całkowite koszty i zwiększyć poziom wiedzy naukowej potrzebnej do wykonania rozporządzenia.

W materiałach z recyclingu do 500 cząsteczek na milion wszystkich PBDE

W swoim stanowisku Rada zezwoliła na stężenie we wszystkich materiałach pochodzących z recyclingu do 500 cząsteczek na milion skumulowanej sumy wszystkich polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), kategorii środków zmniejszających palność, w tym dekaBDE. We wniosku Komisji dekaBDE był zakazany, wyłączając jego nieplanowane śladowe ilości w stężeniach nie większych niż 10 cząsteczek na milion.

Rada wprowadziła też odstępstwo dla produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania decaBDE w odniesieniu do samolotów, pojazdów silnikowych, a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) Rada wprowadziła odstępstwo od zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji lub mieszanin zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1 proc. masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15 proc. masy.

Kontekst i dalsze kroki

22 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała, by przekształcić rozporządzenie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych. Wczorajsze porozumienie jest efektem intensywnych dyskusji na szczeblu roboczym w Radzie. Prezydencja austriacka może teraz rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. Swoje stanowisko w sprawie proponowanego rozporządzenia przyjął on 15 listopada 2018 r. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 4 grudnia.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)UOKiK: 36 proc. sprawdzanych zabawek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (26 maja 2021)Inspekcja ujawniła nielegalny przywóz odpadów z Niemiec do Polski (28 kwietnia 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)Czy będą zmiany unijnych przepisów dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych? (09 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony