Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Czy gmina stosująca fotopułapki do walki z dzikimi wysypiskami śmieci musi informować o ich lokalizacji?

   Powrót       29 września 2022       Odpady   

Jeśli gmina stosuje fotopułapki w celu walki z dzikimi wysypiskami śmieci na swoim terenie, musi w widoczny sposób poinformować o istnieniu monitoringu w miejscu ich instalacji. Obowiązku tego nie mają natomiast straże gminne i miejskie – wynika z interpretacji opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Opublikowana na stronie UODO interpretacja stanowi odpowiedź na zapytanie skierowane do urzędu przez inspektora ochrony danych osobowych w jednej z gmin dotyczące tego, jak należy wywiązać się z obowiązku informacyjnego przy zastosowaniu fotopułapek.

Gmina w ramach walki z dzikimi wysypiskami śmieci zaplanowała zakup kilku fotopułapek do nagrywania osób nielegalnie pozbywających się odpadów na jej terenie. Nagrania dokumentujące dokonane wykroczenia miałyby być wykorzystywane jako dowód np. w postępowaniu mandatowym, natomiast pozostałe nagrania byłyby kasowane co kilka dni. Informacje o umieszczaniu fotopułapek gmina planowała umieścić na stronie BIP oraz własnej stronie internetowej, a także upublicznić ją poprzez media lokalne, natomiast nie chciała ich umieszczać bezpośrednio na obszarach objętych monitoringiem.

- W takim przypadku byłyby one nieskuteczne dla osiągnięcia celu ich stosowania, tzn. zniechęcenia mieszkańców do nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez doprowadzenie do przekonania o nieuchronności kary u osób, które w sposób nielegalny pozbywają się odpadów. W przypadku konieczności umieszczania informacji wraz z fotopułapkami, nielegalne wysypiska powstawałyby dalej - w miejscach w których aktualnie fotopułapki nie byłyby zamontowane – czytamy w zapytaniu skierowanym do UODO.

W odpowiedzi na to zapytanie UODO zaznaczył, że „przepisy RODO określają ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś skonkretyzowanie tychże zasad ma miejsce w szczególnych wobec tej regulacji przepisach prawa. Kwestie stosowania monitoringu wizyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego są regulowane następującymi przepisami: art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Każdy z ww. artykułów zawiera identycznie brzmiący ustęp, zgodnie z którym nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków”.

Urząd podkreślił, że w świetle przytoczonych przepisów stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego monitoringu wizyjnego wymaga zawsze spełnienia obowiązku informacyjnego poprzez oznaczenie nieruchomości i obiektów budowlanych w sposób widoczny i czytelny informacjami o monitoringu, a zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić jedynie na mocy osobnych postanowień rangi ustawowej.

Czytaj też: Problemów z gospodarką odpadami ciąg dalszy. Analiza RIO

UODO zwraca uwagę, że dzieje się tak w przypadku ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ochrona porządku w miejscach publicznych należy do podstawowych zadań straży gminnej. Z kolei na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych, w związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu m.in. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia czy przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych. Co więcej w celu realizacji ustawowych zadań straż może przetwarzać dane osoboweuzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 10a ust. 1 ustawy o strażach gminnych), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Wyjątkiem są tu dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.

- Zgodnie z powyższym prawo do stosowania monitoringu posiadają straże gminne, które w ramach swoich uprawnień, wynikających z przepisów prawa, nie są zobowiązane do spełnienia obowiązku informacyjnego (przysługuje im bowiem uprawnienie do obserwowania i rejestrowania bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą). Natomiast gmina  - zgodnie z wyżej przytoczonymi zasadami  - musiałaby spełnić obowiązek informacyjny w miejscu umieszczenia fotopułapki – konkluduje w swojej opinii UODO.

Zgodnie z najnowszymi danymi własnymi MSWiA opublikowanymi w OSR do projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w Polsce funkcjonują 452 oddziały straży gminnych lub miejskich na 2477 gmin.

Źródło: Serwis Samorządyw PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wyrzucali odpady na łąkę, teraz staną przed sądem. Mazowieckie (17 maja 2024)Wystawiaj wnioski o DPR jednym kliknięciem: nowa funkcja ZEME 360. Zapisz się na webinar (15 maja 2024)Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Wszczęto śledztwo ws. pożaru oraz nielegalnego składowania odpadów. Siemianowice Śląskie (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony