Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Na nowej stronie mieszkańcy dowiedzą się wszystkiego o hałasie

   Powrót       07 lutego 2019       Ryzyko środowiskowe   

Stronę internetową nt. hałasu w środowisku miejskim uruchomiły władze Katowic. Strona ma edukować o szkodliwości hałasu oraz prawnych i technicznych warunkach ograniczania jego emisji. Miasto chce też tą drogą informować o swoich działaniach w tej dziedzinie.

Niski poziom wiedzy nt. wpływu hałasu na zdrowie

Jak poinformował w środowym biuletynie katowicki magistrat, stronę „Hałas w mieście” przygotował jeden z referatów Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta. Kontekstem jest niski poziom wiedzy nt. wpływu hałasu na zdrowie. - Współczesne życie, nawet w średniej wielkości miejscowości, oznacza najczęściej życie w sporej ekspozycji na hałas. Hałas stał się integralną częścią polskiej codzienności i towarzyszy nam praktycznie wszędzie – na ulicy, w zakładach pracy, a nawet w naszych domach - zaznaczyli w środowej informacji katowiccy samorządowcy.

- Hałas jest drugim - po zanieczyszczonym powietrzu - najbardziej szkodliwym czynnikiem wpływającym na środowisko. Zaś jego długotrwały, niekorzystny wpływ na ludzi może skutkować nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu. Mimo, że bywa groźny, jego wpływ na ludzi bywa bagatelizowany, co wynikać może z niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie - dodali.

Portal o hałasie

Dlatego działający w Wydziale Kształtowania Środowiska katowickiego Urzędu Miasta Referat Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi uruchomił stronę www.halas.katowice.eu. Zawiera ona m.in. informacje o przyczynach i rodzajach hałasu, a także o skutkach jego oddziaływania na organizmy oraz sposobach jego ograniczania. Są tam też informacje o obowiązkach przedsiębiorców, co do przestrzegania ustalonych progów emisji hałasu czy instrumentach prawnych i administracyjnych, którymi dysponuje państwo i samorząd dla ograniczania emisji hałasu. Strona to także miejsce informowania mieszkańców o działaniach miasta dot. ograniczania poszczególnych rodzajów hałasu.

40 tys. mieszkańców narażonych na nadmierny hałas

Zgodnie z przyjętym w 2017 r. katowickim programem ochrony środowiska przed hałasem, zawierającym plan działań w tym zakresie do 2022 r., narażonych na nadmierny hałas, spowodowany przede wszystkim ruchem drogowym, jest blisko 40 tys. mieszkańców tego miasta. Podstawą opracowania programu na lata 2017-22 była sporządzona dwa lata wcześniej tzw. mapa akustyczna, obrazująca poziom hałasu w mieście oraz obszary przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, wraz z szacunkową liczbą osób narażonych z tego powodu na niedogodności.

Z badań wynikło, że najbardziej dokuczliwy dla mieszkańców Katowic jest hałas drogowy. Miasto leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych. Drogi krajowe i wojewódzkie wraz z systemem dróg powiatowych i gminnych tworzą sieć ulic, która na wielu odcinkach przebiega przez tereny z zabudową mieszkaniową. Łączna długość dróg publicznych w Katowicach to ponad 1,1 tys. km, z czego analizami objęto 288,7 km - w większości drogi powiatowe.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022 jest drugim opracowaniem tego typu dla stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, będącym aktualizacją podobnego programu z 2010 r. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Hałas szkodzi życiu na morskim dnie (26 sierpnia 2022)Katowice: Miejska spółka zbudowała nową halę, by pozbyć się odoru przy przetwarzaniu odpadów (22 lipca 2022)MKiŚ: zmiany w rozporządzeniu o ochronie przed hałasem (21 czerwca 2022)Prezydent podpisał ustawę dotyczącą metod pomiaru hałasu oraz przesunięcia terminu przyłączenia OZE do sieci (15 czerwca 2022)Senat za ustawą dotyczącą metod oceny hałasu i wydłużeniem terminu przyłączenia instalacji OZE do sieci (09 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony