Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów Urząd Regulacji Energetyki
Zespoły kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi Horus Energia

Nadchodzą kolejne zmiany w ustawie o OZE

a+a-    Powrót       30 czerwca 2020       Energia   

Ministerstwo Klimatu proponuje m.in. zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji o mocy do 1 MW czy konieczności ustalania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozmieszczenia źródeł OZE do 500 kW.

- Zgłosiliśmy do wykazu prac legislacyjnych i programowych rady ministrów projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje działania deregulacyjne i zwolnienie z dotychczasowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, które miały istotne znaczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej - mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska podczas seminarium "Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce", organizowanego w ramach projektu KlastER. Jak podkreślał Zyska, propozycje ta wypracowane zostały wspólnie z przedstawicielami branży energetyki odnawialnej.

Jak mówił, przygotowywany przez resort klimatu projekt nowelizacji ustawy o OZE ma zmniejszyć poziom skomplikowania przepisów prawnych oraz nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych, których adresatami są przedsiębiorcy chcący wytwarzać energię w instalacjach OZE.

Po pierwsze, zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji o mocy do 1 MW

Obecnie obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii wymagany jest dla instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, a obowiązek uzyskania koncesji dla mocy zainstalowanej 500 kW i więcej. Ministerstwo Klimatu proponuje podniesienie drugiego progu do 1 MW. Jak mówił Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w MK, zmiana ta wpisywałaby się w system aukcyjny, gdzie koszyki aukcyjne dzielone są na instalacje do i powyżej 1MW. – Dzięki temu chcemy pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą skorzystać z tego systemu. Mamy nadzieje, że ograniczenie liczby dokumentów, które trzeba wypełnić, czy warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać koncesję, będzie istotnym ułatwieniem inwestycyjnym – mówił.

Po drugie, zniesienie konieczności ustalania w SUiKZP rozmieszczenia źródeł OZE do 500 kW

Kluczowe w rozwoju energetyki odnawialnej mają być także zmiany zaproponowane do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do istotnych kwestii w ty obszarze MK zalicza długotrwałe i kosztowne procedury związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), które wynikają z konieczności ustalania w studium rozmieszczenia źródeł OZE o mocy przekraczającej 100 kW. – W toku rozmów z branżą postanowiliśmy wystąpić z propozycją zwiększenia tego progu mocowego do 500 kW w przypadku wszystkich urządzeń OZE – mówił Czopek.

Specjalne wytyczne zaproponowano w tej kwestii dla branży fotowoltaicznej. Jak mówił Czopek, w przypadku wolnostojących instalacji fotowoltaicznych próg ten sięgać ma 1000 kW a przypadku urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące przewiduje się zniesienie jakiejkolwiek granicy mocowej.

Wśród propozycji zmian padła także kolejna zapowiedź przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Na jakim etapie są prace nad projektem?

- W tej chwili projekt będzie poddany konsultacjom międzyresortowym – mówił wiceminister Zyska. Jak dodał dyrektor Czopek, „projekt na dniach uzyskać ma wpis do wykazu prac legislacyjnych”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Offshore w nowej odsłonie: zwiększenie maksymalnej mocy projektów do 5,9 GW w I fazie systemu wsparcia (08 lipca 2020)KE przedstawia strategię w sprawie wykorzystania wodoru w energetyce (08 lipca 2020)Nowa farma wiatrowa na zrekultywowanych terenach po kopalnii odkrywkowej węgla brunatnego (08 lipca 2020)Dwie nowe farmy wiatrowe o mocy prawie 100 MW (26 czerwca 2020)Blisko 1 tys. instalacji OZE powstanie w Tychach przy unijnym wsparciu (26 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony