Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Wieloletnie ramy finansowe i pakiet odbudowy: prezydencja Rady osiąga porozumienie polityczne z Parlamentem

   Powrót       12 listopada 2020       Management   

Prezydencja niemiecka osiągnęła porozumienie polityczne z negocjatorami Parlamentu Europejskiego w rozmowach służących uzyskaniu zgody Parlamentu na następne wieloletnie ramy finansowe, czyli długofalowy budżet UE.

Porozumienie osiągnięto po intensywnych konsultacjach z Parlamentem i Komisją trwających od końca sierpnia. Uzupełnia ono całościowy pakiet 1 824,3 mld EUR wynegocjowany przez przywódców UE w lipcu, na który składają się następne wieloletnie ramy finansowe (w kwocie 1 074,3 mld EUR) i tymczasowy instrument odbudowy Next Generation EU (w kwocie 750 mld EUR) (w cenach z 2018 r.).

Pakiet polityczny uzgodniony z Parlamentem zakłada:

  • ukierunkowane wzmocnienie programów UE (takich jak „Horyzont Europa”, EU4Health i Erasmus+) o 15 mld EUR dzięki dodatkowym środkom (12,5 mld EUR) i realokacjom (2,5 mld EUR) w najbliższym okresie finansowym, przy zachowaniu pułapów wydatkowych określonych w konkluzjach Rady Europejskiej z 17–21 lipca,
  • większą elastyczność, tak by UE mogła reagować na nieprzewidziane potrzeby,
  • większe zaangażowanie władzy budżetowej w nadzorowanie dochodów w ramach Next Generation EU,
  • ambitniejsze podejście do bioróżnorodności oraz wzmocnione monitorowanie wydatków związanych z bioróżnodorodnością, klimatem i płcią,
  • orientacyjny harmonogram wprowadzania nowych zasobów własnych.

Porozumienie otrzymają teraz do zatwierdzenia państwa członkowskie. Zostaną im przekazane też pozostałe elementy następnych wieloletnich ram finansowych i pakietu odbudowy, w tym ogólny system warunkowości dla ochrony budżetu Unii, co do którego to systemu prezydencja Rady porozumiała się wstępnie z negocjatorami Parlamentu 5 listopada.

- Negocjacje z Parlamentem wymagały czasu, ale ostatecznie udało się nam: osiągnęliśmy porozumienie polityczne co do ostatnich szczegółów następnego długofalowego budżetu UE. Porozumienie jest wyważone: odpowiada postulatom Parlamentu, a równocześnie jest zgodne ze wskazówkami Rady Europejskiej z lipca. Teraz możemy podjąć kolejne ważne kroki – przedłożyć poszczególne części pakietu państwom członkowskim i Parlamentowi do zatwierdzenia. Europa dotkliwie doświadcza drugiej fali pandemii Covid-19. Pilnie potrzebujemy, żeby fundusz odbudowy zaczął działać i łagodzić poważne skutki gospodarcze pandemii. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją powagę sytuacji i pomogą teraz utorować drogę do szybkiego wdrożenia budżetu UE i pakietu odbudowy. Nie potrzebujemy nowych przeszkód ani dalszej zwłoki - Michael Clauß, stały przedstawiciel Niemiec przy UE.

Czytaj: [Wywiad] Polska w czołówce krajów UE, które najmniej funduszy przeznaczyły na transformację energetyczną

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska nie zdążyła z implementacją dyrektywy SUP. Jakie będą tego konsekwencje? (09 lipca 2021)MRiRW: środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich nie wystarczą (05 lipca 2021)Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd (30 czerwca 2021)NCBR poszukuje projektów magazynów ciepła i chłodu (30 czerwca 2021)Rada Europejska przyjęła unijne prawo klimatyczne (28 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony