Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

PE i Rada porozumieli się ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego

Osiągnięto wstępne porozumienie ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego wspólnego wysiłku redukcyjnego. Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie od -10% do nawet -50%.

   Powrót       10 listopada 2022       Energia   

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęli we wtorek wstępne porozumienie dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ang. Effort Sharing Regulation, ESR). Rozporządzenie określa wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie UE. Zmiana rozporządzenia stanowi element opublikowanego 14 lipca 2021 r. pakietu Fit for 55, który wdrożyć ma nowe narzędzia wspierające Stary Kontynent w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

- Sektory objęte porozumieniem bezpośrednio dotyczą naszego codziennego życia i odpowiadają za ok. 60% emisji gazów cieplarnianych. Cieszę się, że udało nam się szybko uzgodnić tę propozycję – w sam raz na trwający właśnie COP27. W ten sposób UE może pokazać światu, że poważnie podchodzi do redukcji emisji zgodnie z zobowiązaniami Porozumienia paryskiego, które zakładają utrzymanie globalnego ocieplenia na bezpiecznym poziomie. Ochrona planety z myślą o przyszłych pokoleniach jest naszym obowiązkiem – powiedział Marian Jurečka, czeski minister środowiska.

Więcej o wniosku Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia pisaliśmy w artykule pt. Fit for 55: Rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego. Jaki cel wyznaczono dla Polski?

Harmonogram celów państw członkowskich

Jak wyjaśniono w komunikacie PE i Rady, porozumienie zakłada zwiększenie obowiązkowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. na poziomie UE z 30% do 40% w porównaniu z poziomami z 2005 r. - Po raz pierwszy wszystkie kraje UE będą musiały zredukować emisje gazów cieplarnianych z celami wyznaczonymi w zakresie od -10% do nawet -50% – wskazano w komunikacie PE.

Aby osiągnąć bardziej ambitne cele krajowe, państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia, że nie przekroczą rocznych limitów emisji gazów cieplarnianych. Cele dla każdego państwa członkowskiego powiązano z efektywnością kosztową oraz wskaźnikiem PKB.

- Cele są określone przez liniową trajektorię kończącą się w 2030 r. i rozpoczynającą się: dla lat 2021-2022, na średniej emisji gazów cieplarnianych danego kraju członkowskiego w latach 2016, 2017 i 2018; w latach 2023-2025 na rocznym przydziale emisji gazów cieplarnianych dla tego państwa członkowskiego w 2022 r.; w latach 2026-2030 na rocznym przydziale dla tego państwa członkowskiego w 2023 r. plus dziewięć dwunastych w oparciu o średnią emisji gazów cieplarnianych tego państwa w latach 2021, 2022 i 2023 – wyjaśnia PE.

Pożyczanie uprawnień do emisji Prawodawcy zgodzili się ponadto na zachowanie równowagi między potrzebą zachowania elastyczności w zakresie redukcji emisji w poszczególnych państwach UE, a potrzebą zamknięcia luk prawnych, tak aby nie podważać założeń unijnego prawa klimatycznego. Oznacza to, że w ramach rozporządzenia wprowadzone zostaną szczegółowe zasady umożliwiające „przekazywanie, pożyczanie i oszczędzanie uprawnień do emisji”.

Jak wyjaśniono, możliwość handlu uprawnieniami przez państwa członkowskie zostanie ograniczona do 10% uprawnień na lata 2021-2025, a w latach 2026-2030 do 15%, jak dodano - wszelkie dochody z takiego handlu należy przeznaczyć na działania w dziedzinie klimatu.

- Jeśli w 2021 r. dane państwo członkowskie nie przekroczyło swojego rocznego limitu, może wykorzystać nawet 75% rocznych limitów emisji na ten rok w kolejnych latach (do 2030 r.). W latach 2022–2029 państwa członkowskie będą mogły odkładać maksymalnie 25% swoich rocznych limitów emisji na kolejne lata - aż do 2030 r. Jednocześnie w latach, w których emisje przekroczą roczny limit, państwa członkowskie będą mogły pożyczać uprawnienia z przyszłorocznej puli – do 7,5% rocznych limitów emisji w latach 2021–2025 i do 5% w latach 2026–2030 – wyjaśnia Rada.

W ramach negocjacji między PE i Radą uzgodniono ponadto, że państwa członkowskie nie będą już mogły otrzymywać dodatkowych uprawnień w ramach tzw. dodatkowej rezerwy. - Współprawodawcy zgodzili się usunąć z treści wniosku wzmiankę o dodatkowej rezerwie, która miałaby składać się z niewykorzystanych nadwyżek pochłaniania, które państwa członkowskie wygenerowały powyżej celów określonych w rozporządzeniu LULUCF - podano.

Kolejne kroki

Tekst wstępnego porozumienia politycznego zostanie wkrótce udostępniony. Zanim przepisy wejdą w życie, Parlament i Rada zobowiązane są do formalnego zatwierdzenia porozumienia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)Zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (07 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)Kraje G7 zobowiązały się do stopniowego wyeliminowania produkcji energii z węgla do 2035 r. (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony