Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Spółki górnicze pracują nad sposobem zagospodarowania mułów węglowych

   Powrót       12 czerwca 2017       Energia   

Polska Grupa Górnicza i spółka Enea Trading podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce. Muły węglowe oraz tzw. flotokoncentraty to węgiel najniższej jakości, będący faktycznie odpadem z produkcji lepszych gatunków. Spalanie mułów w indywidualnych paleniskach to jedna z istotnych przyczyn smogu. W ostatnim czasie krajowi producenci węgla deklarują, że muły nie będą już oferowane indywidualnym odbiorcom, ale zagospodarowywane w zawodowej energetyce.

Aby zagospodarować muły, PGG i Enea Trading nawiązały współpracę w zakresie - jak podano w komunikacie - "wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce". Dzięki współpracy obu firm muły węglowe i flotokoncentraty mają być wykorzystywane jako składnik paliwa węglowego, używanego w blokach energetycznych. Skutkiem wykorzystania mułów i flotokoncentratów w energetyce ma być ograniczenie ich sprzedaży klientom indywidualnym.

Muł węglowy

Muł węglowy to drobinki węgla o uziarnieniu poniżej 1 milimetra. Powstaje w zakładzie przeróbczym, gdzie wydobyty w kopalni węgiel trafia w celu poprawy jego własności energetycznych. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, z udziałem wody - wytworzone produkty podlegają następnie procesom odwadniania, w efekcie czego powstaje muł. Poprzez jego wzbogacanie powstaje flotokoncentrat, czyli materiał opałowy charakteryzujący się wysoką wartością opałową oraz wielkością ziaren do 1 milimetra. Jego zaletą jest stabilne i ekonomiczne spalanie, wadą - emisja pyłów i innych zanieczyszczeń.

Zgazowanie mułów węglowych

Nad rozwiązaniem problemu zagospodarowania mułów pracują także inne górnicze spółki. Należąca do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu spółka Węglokoks Energia zamierza np. uruchomić instalację zgazowania mułów. W spółce trwają zaawansowane prace nad zastosowaniem technologii pirolizy i zgazowania odpadów, biomasy, mułów i miałów węglowych. Procesy te polegają na termicznym przekształcaniu tych niskojakościowych paliw w produkty o znacznie większej wartości energetycznej. Zgazowanie przebiega w temperaturze ok. 850-1100 stopni Celsjusza, bez dostępu tlenu lub z jego bardzo ograniczonym dopływem. Wytworzony w ten sposób gaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Podobne analizy prowadzi grupa energetyczna Tauron. W kwietniu jej przedstawiciele zapowiedzieli, że jeszcze zanim spółka podejmie decyzje w sprawie budowy instalacji zgazowania, zamierza doprowadzić do znaczącego zwiększenia spalania mułów w swoich elektrowniach. W kilkuletniej perspektywie możliwe jest zagospodarowanie w ten sposób wszystkich wytwarzanych w kopalniach grupy mułów, czyli ok. 700 tys. ton rocznie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cztery spółki i Skarb Państwa podpisały porozumienie ws. transformacji sektora elektroenergetycznego (26 lipca 2021)Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy górniczej (21 lipca 2021)Małopolskie: Czarny Dunajec za przyjęciem lokalnej uchwały antysmogowej (13 lipca 2021)Recykling turbin wiatrowych – już bardzo blisko do zamknięcia obiegu (12 lipca 2021)Spór o wcześniejsze zamknięcie dwóch elektrowni zasilanych węglem w Niderlandach (05 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony