Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolski Urząd Wojewódzki
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Zawarto umowę na dokończenie systemu ISOK

a+a-    Powrót       08 listopada 2018       Woda   

6 listopada Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawarły w imieniu własnym i IMGW umowę z firmą GISPartner sp. z o.o. na dokończenie budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). System zostanie wdrożony do 15 lutego 2019 r.

13 września 2018 r. PGW WP wystosowało do firmy GISPartner sp. z o.o. zaproszenie do negocjacji warunków udzielenia zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, podczas których strony omawiały sposób realizacji zamówienia. W efekcie przeprowadzonych rozmów, uzgodniono wybrane zagadnienia projektowe oraz doprecyzowano dokumentację.

Projekt o wartości ponad 27 mln zł

W wyniku intensywnych negocjacji strony ostatecznie wynegocjowały wartość zamówienia podstawowego na kwotę 27 593 856,90 zł. Poza budową systemu obejmuje ona również roczny okres gwarancji oraz realizację działań zastępczych za poprzedniego Wykonawcę, tj. utrzymanie dotychczas zakupionej infrastruktury platformy sprzętowo-programowej. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z okresów opcjonalnych w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych.

Istotny wpływ na wysokość ceny ma aktualny stan systemu, jego złożoność oraz krótki czas na jego dokończenie i wdrożenie. W istocie przedmiot zamówienia nie obejmuje jedynie „wdrożenia produkcyjnego” systemu istniejącego w wersji pilotażowej, lecz również jego odtworzenie, rozszerzenie i uruchomienie.

Ochrona przed powodzią

- Cieszę się, że udało się zawrzeć tę umowę. To sukces całego zespołu, który pracuje nad dokończeniem systemu ISOK. System ten jest ważny ze względu na ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią – powiedział Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich dodał, że Wykonawcę i pracowników Wód Polskich czeka kilka miesięcy intensywnej pracy.

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym. ISOK będzie nowym narzędziem w znacznym stopniu poprawiającym osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty udostępniane w ramach tego systemu będą wspomagały zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w przypadkach innych zagrożeń.

System informatyczny ISOK będzie systemem otwartym, możliwym do rozbudowywania o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od sformułowanych w przyszłości nowych potrzeb.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowania na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę pitną (24 czerwca 2020)Od dziś konsultacje społeczne w sprawie planów inwestycyjnych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach (05 listopada 2019)Wody Polskie rozpoczynają dwie inwestycje związane z rozbudową wałów nad Odrą (08 października 2019)Polder Żelazna – kolejny krok, przetarg w październiku (19 września 2019)Nowy Dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (07 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony