Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Zawarto umowę na dokończenie systemu ISOK

   Powrót       08 listopada 2018       Woda   

6 listopada Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawarły w imieniu własnym i IMGW umowę z firmą GISPartner sp. z o.o. na dokończenie budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). System zostanie wdrożony do 15 lutego 2019 r.

13 września 2018 r. PGW WP wystosowało do firmy GISPartner sp. z o.o. zaproszenie do negocjacji warunków udzielenia zamówienia publicznego na „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, podczas których strony omawiały sposób realizacji zamówienia. W efekcie przeprowadzonych rozmów, uzgodniono wybrane zagadnienia projektowe oraz doprecyzowano dokumentację.

Projekt o wartości ponad 27 mln zł

W wyniku intensywnych negocjacji strony ostatecznie wynegocjowały wartość zamówienia podstawowego na kwotę 27 593 856,90 zł. Poza budową systemu obejmuje ona również roczny okres gwarancji oraz realizację działań zastępczych za poprzedniego Wykonawcę, tj. utrzymanie dotychczas zakupionej infrastruktury platformy sprzętowo-programowej. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z okresów opcjonalnych w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych.

Istotny wpływ na wysokość ceny ma aktualny stan systemu, jego złożoność oraz krótki czas na jego dokończenie i wdrożenie. W istocie przedmiot zamówienia nie obejmuje jedynie „wdrożenia produkcyjnego” systemu istniejącego w wersji pilotażowej, lecz również jego odtworzenie, rozszerzenie i uruchomienie.

Ochrona przed powodzią

- Cieszę się, że udało się zawrzeć tę umowę. To sukces całego zespołu, który pracuje nad dokończeniem systemu ISOK. System ten jest ważny ze względu na ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią – powiedział Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich dodał, że Wykonawcę i pracowników Wód Polskich czeka kilka miesięcy intensywnej pracy.

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym. ISOK będzie nowym narzędziem w znacznym stopniu poprawiającym osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty udostępniane w ramach tego systemu będą wspomagały zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w przypadkach innych zagrożeń.

System informatyczny ISOK będzie systemem otwartym, możliwym do rozbudowywania o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od sformułowanych w przyszłości nowych potrzeb.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rozwiązać problem tzw. powodzi miejskich? Działania w Rzeszowie (31 maja 2021)Gorzyce: Ruszyła rozbudowa ponad 10 km odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg (18 maja 2021)Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ws. bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego (12 maja 2021)Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Blisko 100 planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie wodnym Środkowej Odry (29 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony