Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Zielona ekonomia potrzebuje prywatnych inwestorów

Tylko zaangażowanie prywatnych środków finansowych umożliwi osiągnięcie ambitnych unijnych celów w zakresie klimatu i środowiska – twierdzą eksperci. Czy firmy są skłonne do zmiany swoich praktyk?

   Powrót       09 lutego 2018       Zrównoważony rozwój   

Grupa ekspertów, powołana przez Komisję Europejską w celu opracowania wskazówek ułatwiających transformację całego sektora finansowego UE w kierunku „zielonej i czystej ekonomii”, opublikowała ostatnio wyniki swojej pracy(1). Jak czytamy w raporcie, skala wyzwań inwestycyjnych jest daleko poza zasięgiem samego sektora publicznego. Dlatego też, aby osiągnąć cele klimatyczne, niezbędne jest zaangażowanie prywatnych środków. Do tego natomiast potrzebna jest zmiana całego systemu finansowania – jego kultury i zachęt.

180 miliardów euro rocznie

Zdaniem ekspertów Unia Europejska przoduje w kwestii zadeklarowanych (i wprowadzanych w życie) zobowiązań dotyczących np. redukcji emisji CO2. Niemniej potrzebne są dodatkowe inwestycje, o łącznej wartości 180 miliardów euro rocznie, w takich sektorach, jak renowacja i poprawa efektywności energetycznej budynków, produkcja energii ze źródeł odnawialnych czy transport niskoemisyjny.

W swoim raporcie eksperci wiele uwagi poświęcają planowaniu długoterminowych działań, współpracy na różnych polach oraz wspieraniu zrównoważonych inwestycji. Najważniejsze działania zaproponowane w raporcie to:

  • klasyfikacja systemu, aby rozjaśnić, co kryje się za hasłem „zrównoważony” (ang. sustainable),
  • określenie obowiązków inwestorów, jeśli chodzi o wdrożenie bardziej zrównoważonego systemu finansowego,
  • polepszanie sposobu ujawniania przez instytucje finansowe i firmy informacji o tym, jak zrównoważony rozwój jest uwzględniany w procesach decyzyjnych,
  • stworzenie etykiety dla zielonych funduszy inwestycyjnych dla całego obszaru UE,
  • włączenie zrównoważonego rozwoju do mandatów europejskich organów nadzoru (the European Supervisory Authorities – ESAs),
  • wypracowanie europejskich standardów dla zielonych obligacji.

Na bazie zaproponowanych rekomendacji KE ukończy swoją strategię przejścia do systemu finansowego, który faworyzuje zrównoważone inwestycje. Obie publikacje – raport ekspertów i strategia Komisji – będą dyskutowane na konferencji wysokiego szczebla, która odbędzie się 22 marca br. w Brukseli.

Cel: zamienić teorię w praktykę

W sektorze prywatnym już teraz są podmioty, które dobrowolnie deklarują podejmowanie działań w duchu zrównoważonego rozwoju. Takie firmy skupia Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD).

Przykładem działania na dużą skalę jest nowa inicjatywa WBCSD o nazwie Factor10. Wiodące światowe firmy połączyły siły w celu wdrożenia circular economy. Jak podaje WBCSD, firmy zrzeszone w Factor10 wspólnie osiągają roczny przychód w wysokości 1,6 biliona dolarów. Wyjątkowość inicjatywy polega na tym, że wychodzi ona poza firmowe departamenty ds. zrównoważonego rozwoju. Na ten rok wyznaczono trzy priorytetowe obszary:

  1. rozwijanie rozwiązań transformujących cały łańcuch wartości, aby otworzyć biznes na możliwości stwarzane przez circular economy,
  2. pogłębianie wiedzy z zakresu circular economy,
  3. globalne wzmocnienie głosu biznesu.

Osiągnięcie tych celów ma przede wszystkim pozwolić przekuć wzniosłe idee w akceptowalne praktyki biznesowe.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa szansa na dofinansowanie utylizacji folii rolniczej. Niebawem rusza drugi nabór w programie NFOŚiGW (09 czerwca 2021)Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (07 czerwca 2021)Cyfryzacja samorządów kluczem efektywnej walki o czyste powietrze (31 maja 2021)Planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną: finansowanie, obliczenie mocy, montaż (31 maja 2021)Rzeszów: Bank Światowy pomoże w budowie innowacyjnej strategii rozwoju przestrzennego (31 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony