Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Ważna zmiana przepisów odnoszących się do ustalania kosztów kwalifikowanych MŚP

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania, w szerszym niż dotąd zakresie, regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska. Zielone światło ku temu dała KE, krajowe rozporządzenie jest już w uzgodnieniach.

   Powrót       17 lutego 2021       Management   

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt(1) nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 1797).

Celem nowelizacji jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy dla przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19. Wprowadzona zostanie także zmiana przepisów odnoszących się do ustalania kosztów kwalifikowanych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Czasowe odstępstwo na korzyść przedsiębiorców

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), zmiana ww. rozporządzenia wynika z potrzeby umożliwienia beneficjentom pomocy udzielanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) skorzystania z czasowego odstępstwa od zakazu udzielania pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, wprowadzonego rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3), w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID-19.

Czytaj: Praca z sensem: Teraz Środowisko oddaje głos zaangażowanym pracodawcom

Dodatkowo uaktualnione zostaną przepisy w związku:

  1. z wydłużeniem przez Komisję Europejską do końca 2021 r. okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej określającej regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne intensywności tej pomocy;
  2. ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

Kto będzie mógł skorzystać?

Po pierwsze przedsiębiorcy znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19 zyskają możliwość uzyskania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska. Ponadto zostanie wprowadzona zmiana przepisów odnoszących się do ustalania kosztów kwalifikowanych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. - W chwili obecnej restrykcyjny wymóg dotyczący projektów polegających na dywersyfikacji działalności zakładu wskazany w przepisie rozporządzenia dotyczy wszystkich przedsiębiorców. W związku z interpretacją dokonaną przez Komisję Europejską wymóg ten powinien odnosić się tylko do dużych przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia może skłonić mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa do częstszego sięgania po dofinansowanie, w związku ze złagodzeniem wymogu określonego przepisami rozporządzenia - czytamy w OSR.

Większa konkurencyjność polskiego biznesu

Zakłada się, że regionalna pomoc publiczna inwestycyjna na ochronę środowiska udzielana przedsiębiorcom w ramach projektowanego rozporządzenia wywrze pozytywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale też na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. W efekcie ma to wzmocnić pozycję polskich przedsiębiorców względem konkurencyjnych przedsiębiorstw na wspólnym rynku.

Wszystkie państwa członkowskie obowiązuje wymóg stosowania przepisów i regulacji KE dotyczących udzielania pomocy publicznej, w tym w zakresie ustanawiania krajowych programów pomocowych lub dostosowania istniejących programów do nowych przepisów unijnych.

Czytaj: Jak na zielone inwestycje patrzy sektor MŚP? Przychylnie, ale musi się to opłacać

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343565/katalog/12766327#12766327

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Imbramowice: Otwarto dworzec po przebudowie (01 marca 2021)Rusza program dla gmin "Małopolska deszczówka" (26 lutego 2021)Wadowice: 1,8 ml zł dofinansowania na modernizację zakładu ciepłowniczego (25 lutego 2021)Będą nowe partnerstwa europejskie (24 lutego 2021)Sosnowiec: Miasto dokończy modernizację oświetlenia ulicznego za 15,6 mln zł (23 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony