Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Znamy nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk odpadów opakowaniowych

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia, które precyzuje formularze popularnych dokumentów DPO i DPR. Nowości dotyczą przede wszystkim odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

   Powrót       30 marca 2018       Odpady   

Aby zapewnić należyte wykonanie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych konieczne było stworzenie systemu dokumentowania ich przetworzenia. W praktyce służą temu dwa dokumenty: DPR (potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych) i DPO (potwierdzający proces inny niż recykling). Przedstawiony przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia Ministra Środowiska(1) w sprawie wzorów tych dokumentów stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wprowadza względem funkcjonującego dziś systemu kilka istotnych zmian. Przede wszystkim w przepisach pojawia się nowy, nieznany dotychczas formularz D.

Dostosować formalności do ustawy

Od 1 stycznia br. przedsiębiorca przetwarzający odpady opakowaniowe zobowiązany jest wystawiać dokument DPO albo DPR w czterech egzemplarzach zamiast trzech jak dotychczas. Jeden z nich przedsiębiorca zachowuje dla siebie, zaś kolejne trzy przekazuje odpowiednio (w zależności od sytuacji): podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącemu regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) albo gminie odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wymienione wyżej podmioty wypełniają dokumenty i następnie przekazują je podmiotowi wprowadzającemu produkty w opakowaniach, organizacji odzysku albo organizacji samorządu gospodarczego i właściwemu marszałkowi województwa.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono ponadto organizację samorządu gospodarczego jako możliwego wnioskodawcę o dokumenty DPO i DPR. Chodzi m.in. o izby gospodarcze, cechy rzemieślnicze czy izby rolnicze, które od stycznia br. są upoważnione do wnioskowania o wydanie dokumentów dla odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin.

Zgodnie z treścią projektu nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12309352/12496378/12496379/dokument333888.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)Ozdoba: Ustawa kaucyjna w październiku trafi do Sejmu (21 września 2022)Pierwsze miesiące działania łotewskiego systemu kaucyjnego (07 września 2022)NGOs wzywają do przyśpieszenia prac nad ROP i systemem kaucyjnym (05 września 2022)MKiŚ: system kaucyjny nie spowoduje zmniejszenia uzyskiwanych przez gminy poziomów recyklingu (23 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony