Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Zachęty do zrównoważonych inwestycji. Taksonomia a raportowanie zrównoważonego rozwoju

Wraz z wejściem w życie dyrektywy CSRD raportowanie taksonomiczne stanie się częścią raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Europejskie firmy stają się coraz bardziej zielone, a zachęca je do tego otoczenie rynkowe i prawne.

   Powrót       07 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

W ostatnich latach ważnym przejawem zmian dla biznesu jest obowiązek sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, który na mocy dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) obejmie ok. 50 tys. europejskich firm. Szczegółowe wymogi obligują rynkowe podmioty do raportowania kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym (ESG). Powagę nowego układu, w którym biznes musi być bardziej transparentny niż dotychczas, uzmysławia liczba referencyjnych wskaźników wymienionych w wytycznych do raportowania. Jak w rozmowie z Teraz Środowisko powiedziała ekspertka ds. ESG, Marta Wojtkiewicz, jest ich ok. 550. W obszarze środowiskowym firmy muszą ujawniać informacje dotyczące swojego oddziaływania na klimat, poziom zanieczyszczeń, zasoby wodne i morskie, bioróżnorodność i ekosystemy oraz wykorzystanie zasobów i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dyrektywa CSRD oznacza koniec dobrowolności i wybiórczości w raportowaniu – restrykcyjne normy będą stopniowo obejmowały kolejne grupy podmiotów.

Po pierwsze - informować

Opublikowany przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych przewodnik dla spółek w sprawie raportowania ESG wśród obowiązujących w tym obszarze regulacji wymienia tzw. taksonomię UE – ramy klasyfikacyjne dla zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej(1). Czym jest taksonomia UE? Pod potoczną nazwą kryje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 czerwca 2020 r., które wprowadza kryteria oceny „zrównoważoności” poszczególnych inwestycji. Rozporządzenie wymienia sześć celów środowiskowych – łagodzenie zmian klimatu, adaptację do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę oraz ochronę i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów. Dana działalność musi wnosić znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z tych celów, nie szkodzić znacząco żadnemu z nich, spełniać kryteria techniczne oraz zgadzać się z minimalnymi gwarancjami.

Olga Petelczyc, założycielka firmy Arete Audit i ekspertka Climate Leadership zauważa, że cele środowiskowe taksonomii pokrywają się ze środowiskowymi obszarami raportowania wymienionymi w dyrektywie CSRD. Jak przypomina, obie regulacje nakładają obowiązek raportowania na tę samą grupę podmiotów. – Zarówno rozporządzenie taksonomiczne, jak i dyrektywa CSRD tworzą przepisy ujawnieniowe – mówi ekspertka. - Nie narzucają firmom obowiązku robienia pewnych rzeczy, ale informowania o nich. Działają w ten sposób jako swoiste narzędzie zachęty – decydujące o postrzeganiu przedsiębiorstwa przez inwestorów, partnerów biznesowych, klientów czy przyszłych pracowników. Przekazywane w ten sposób informacje mogą decydować np. o powodzeniu w postępowaniach przetargowych i służyć do pozytywnego wzmacniania własnej konkurencyjności. Korzyści z działania zgodnego z taksonomią oraz ujawnianie takich inwestycji mają zachęcać do transformacji biznesu w bardziej zrównoważonym kierunku wszystkie rynkowe podmioty, a nie tylko te zobowiązane do raportowania – wyjaśnia Petelczyc.

Czytaj także: MRiT zaprasza ekspertów do Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE

Raporty taksonomiczne częścią raportów CSRD

O tzw. raportowaniu taksonomicznym mówi rozporządzenie delegowane z 6 lipca 2021 r. – akt delegowany w sprawie ujawniania informacji, który określa harmonogram sprawozdawczości oraz sposób przedstawiania treści. Piotr Kowalik, ekspert Climate Leadership, Of Counsel w kancelarii Eversheds Sutherland Poland w rozmowie z Teraz Środowisko wskazuje, że obowiązki raportowania wynikające z dyrektywy CSRD obejmą również raportowanie taksonomiczne. Oba filary „zazieleniania” biznesu – taksonomia i raportowanie ESG – spotkają się więc w jednym miejscu. – Raporty taksonomiczne, przygotowane na podstawie rozporządzenia delegowanego, staną się częścią raportowania CSRD – mówi Kowalik. Dodaje, że zakres raportowania taksonomicznego będzie się rozszerzał na kolejne grupy stopniowo obejmowane dyrektywą. – W ten sposób zwiększy się wiedza o tym, jakie działalności objęte taksonomią środowiskową wchodzą w skład przychodów poszczególnych przedsiębiorstw – zauważa ekspert. Co istotne, raportowanie taksonomiczne wprowadza rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorstwami finansowymi i niefinansowymi. Ze względu na odmienną specyfikę sektor finansowy posiada inny katalog wskaźników niż firmy produkcyjne albo usługowe. – „Zwykłe” przedsiębiorstwa mają raportować o trzech obszarach – obrotach, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych. Z kolei np. banki będą musiały przekazywać informacje o wskaźniku Green Asset Ratio, który wskazuje na stopień taksonomiczności ich portfela kredytowego – tłumaczy Kowalik.

Od 17 października trwają zorganizowane przez Komisję Europejską konsultacje w sprawie dalszego rozwoju taksonomii. Uwagi i propozycje można nadsyłać do 15 grudnia. Do udziału w konsultacjach zachęca Ministerstwo Rozwoju i Technologii.(2)

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14162-raportowanie-ESG.pdf
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konsultacje-dotyczace-przyszlosci-taksonomii-ue

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (26 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Pierwszy w Polsce Kongres Carbon Capture już w kwietniu! (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony