Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Forum Mieszkaniowe

16 kwietnia 2024

Forum to platforma wymiany doświadczeń między władzami publicznymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Wspólnym celem jest poszukiwanie rozwiązań dla obecnie największych wyzwań mieszkaniowych. Wydarzenie to jest organizowane we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.
W tym roku będziemy poruszać takie kluczowe kwestie, jak:
• Innowacyjne strategie i narzędzia finansowania: Odkrycie nowych sposobów na zwiększenie podaży godnego, dostępnego cenowo mieszkalnictwa, takich jak remonty i adaptacja pustostanów oraz zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego.
• Poprawa efektywności energetycznej: Zagłębienie się w środki mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego, zgodnie z dyrektywą UE w sprawie budynków i Społecznym Funduszem Klimatycznym.
• Ewolucja modelu Społecznych Agencji Najmu: Zbadanie ich rosnącego wpływu na krajobraz mieszkaniowy w Europie Środkowej i Wschodniej.
• Rozwiązania mieszkaniowe ukierunkowane na potrzeby konkretnych grup: Zbadanie inicjatyw mających na celu wspieranie grup szczególnie wrażliwych, w tym uchodźców z Ukrainy i społeczności romskiej.
• Odbudowa po konflikcie w Ukrainie: Złożoność procesu odbudowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności i praw mieszkaniowych.

Informacje praktyczne

Konferencja dla szerokiej publiczności
Daty: od 16 kwietnia 2024 do 17 kwietnia 2024
Cena: bezpłatne

hotel Novotel Centrum
Warszawa
Polska

Kontakt

Artur Jaworski
Telefon: 697979900
Więcej informacji
▲  Do góry strony