Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

III seminarium Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo

28 listopada 2019

Zgodnie z aktualnymi trendami, inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych (takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu).

Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.

W związku z dużym zainteresowaniem branży ciepłowniczej zapraszamy na III edycję branżowego seminarium pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie odbędzie się 28 listopada 2019 w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
przechodzenie z węzłów grupowych na indywidualne,
modernizacja węzłów grupowych starej generacji na węzły grupowe nowej generacji (w przypadku, gdy nie jest możliwe przejście na węzły indywidualne)
likwidacja węzłów grupowych a opłacalność przedsięwzięcia
normy jakościowe rur preizolowanych
straty na przesyle ciepła
systemy diagnostyczne sieci

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:
ciepłowni i elektrociepłowni
podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła
producentów i sprzedawców rur preizolowanych
projektantów i wykonawców węzłów cieplnych
firm inżynieryjnych
jednostek badawczych
audytorów i pracowników jednostek certyfikujących

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 28 listopada 2019

Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony