Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Konferencja Festiwal Wody

27 września 2018

FESTIWAL WODY - KONFERENCJA ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA NAUKOWE ZE ŚWIATEM BIZNESU W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

W dniach 26-28 września odbędą się pierwsze Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Centrum Konferencyjnym PTAK w Nadarzynie. Zapraszamy do strefy FESTIWAL WODY, w drugim dniu targów, na niezwykle interesującą konferencję dotyczącą innowacyjnych rozwiązań i przyszłości sektora wodnego w polskiej gospodarce. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego.

Festiwal wody - konferencja dla profesjonalistów sektora wodnego

Woda jest najważniejszym zasobem naturalnym, a gospodarka wodna stanowi globalne wyzwanie dla zarządzania zasobami, czego efektem są nowe regulacje unijne i państwowe. Instytucje związane z gospodarką wodną poszukują nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych ułatwiających efektywne zarządzanie. Jednocześnie czynniki zewnętrzne wpływające na jakość i dostęp do wody generują dodatkowe trudności. Zaburzenie obiegu wody w ekosystemach prowadzi do pustynnienia i zaniku życia biologicznego w środowisku przyrodniczym w niektórych rejonach Polski. Jest zjawiskiem niezwykle groźnym. Powoduje niebezpieczne konsekwencje zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Bez kompleksowych działań w zakresie skutecznej ochrony, kurczących się w Polsce coraz bardziej zasobów wodnych, trudno będzie te niekorzystne zjawiska powstrzymać i zapobiec poważnym zagrożeniom.

Niezbędne jest retencjonowanie, zatrzymywanie i zawracanie wody do obiegu. Równie ważne są też efektywne sposoby i metody jej uzdatniania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Taka woda nie różni się od źródlanej o czym przekonali się już mieszkańcy wielu polskich miast, którzy ją piją bez obaw, prosto z kranu. Przykładem jest Otwock, podwarszawskie Marki, Radom czy Szczecin.

Wprowadzanie modelowych i nowatorskich rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne społeczne i gospodarcze.

Aby upowszechniać i popularyzować te niezwykle ważne zagadnienia organizujemy konferencję FESTIWAL WODY, jako integralną część Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej (MTBK).

Główne zagadnienia:
-Konkurs Patenty Liderów Innowacyjności
- Zarządzanie zasobami wodnymi
- Systemy zarządzania środowiskowego
- Regulacje prawne
- Innowacje w uzdatnianiu wody pitnej, zaawansowane procesy utleniania (oczyszczanie tlenowe i beztlenowe)
- Efektywność energetyczna i odzyskiwanie energii ze ścieków
- Zdecentralizowane systemy zbierania i oczyszczania ścieków
- Obsługa i monitorowanie małych oczyszczalni
- Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej
- Case studies z krajów rozwiniętych technologicznie (renaturyzacja wód, elektrownie geotermalne, elektrownie wodne, systemy nawadniania gruntów rolnych, zagospodarowanie wód opadowych na przykładach)

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 27 września 2018
Cena: Bezpłatny

PTAK Warsaw Expo
Warszawa
Polska

Kontakt

Kamila Król
Telefon: 888770651
Więcej informacji
▲  Do góry strony