Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19

27 maja 2020

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów. Po prawie dwóch miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości podsumowujemy stan branży odpadowej
i pytamy praktyków jak sobie poradzili, w jakim kierunku rozwija się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania w najbliższym czasie. Specjaliści oceniają, że epidemia zostanie z nami jeszcze dwa lata, zatem nasze zakłady muszą optymalnie funkcjonować w tym stanie rzeczy. Początek epidemii COVID-19 znacznie wpłynął na funkcjonowanie zakładów komunalnych. Wdrożone zostały nowe procedury bezpieczeństwa, w wielu przypadkach wpłynęło to także na system pracy i logistykę. Zarządy zakładów często same musiały podejmować trudne decyzje i ustalać procedury. Epidemia będzie z nami jeszcze długo, a więc warto wymienić się najlepszymi rozwiązaniami, aby spokojnie spojrzeć w przyszłość.

Wybrane tematy konferencji
Bezpieczeństwo i higiena pracy (w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś zabezpieczamy się przed wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z epidemii przydadzą nam się w przyszłości?
Rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów?
Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii – co jest odpadem zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOK-ów i składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej?
Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – prace nad systemem, który jest niezbędny do zasilenia gospodarki odpadami dodatkowymi funduszami. Unijny deadline już w czerwcu,
Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu – rosnące koszty energii oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii,
Dobre praktyki w złej sytuacji – polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej Europy?

Do spotkania on-line zapraszamy:
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami
firmy odbierające i transportujące odpady
przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz recyklerów
przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 27 maja 2020 do 28 maja 2020

On-line
Cała Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony