Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług przez Dyrektora RZGW

18 stycznia 2019

Tematyka szkolenia:
Właściwość rzeczowa i miejscowa organów Wód Polskich;
Zakres kognicji organów Wód Polskich;
Strony postępowania;
Przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego;
Rodzaje wydawanych decyzji;
Tryb zaskarżenia decyzji niekorzystnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Prowadzenie:
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Termin zgłoszeń do 14.01.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 18 stycznia 2019
Cena: Członkowie IGWP - 460,00 PLN (+23% VAT), Pozostali uczestnicy - 560,00 PLN (+23% VAT)

Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51
Warszawa
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 52 376 89 28
Więcej informacji
▲  Do góry strony