Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Klaster Energii Żywiecka Energia Przyszłości
Panorama Klastrów Energii

Województwo: śląskie

Gminy w obrębie klastra: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Powiat Żywiecki

Opis klastra

Powstanie Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” jest dużym wyzwaniem dla lokalnej społeczności. Klastry Energii są nowymi instytucjami na rynku energetycznym. Dla osiągnięcia celu, jakim jest “Niezależność energetyczna Żywiecczyzny do 2030 roku”, konieczna jest efektywna współpraca samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Klaster funkcjonuje w oparciu o umowę cywilno-prawną, tworząc platformę współpracy dla Uczestników (z pewnym zakresem obowiązków) i Partnerów. Liderem Klastra jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który statutowo odpowiada za kompetencje Gmin będących jego członkami (11 Gmin) w zakresie zadań własnych dotyczących energetyki oraz gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy i Partnerzy Klastra podejmują się dużego wyzwania jakim jest współpraca w ramach partnerstwa podmiotów publicznych i prywatnych w następujących obszarach:

  • planowanie, wytwarzanie, dystrybucja, obrót oraz równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
  • planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej, w szczególności produkowanej w skojarzeniu,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów źródeł energii,
  • kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności,
  • poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców.
  • planowanie, koordynacja i realizacja zadań mających na celu ograniczenie i likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych, obiektach publicznych oraz przedsiębiorstwach.

Członkowie klastra

W ramach Klastra funkcjonują dwie grupy podmiotów:

  • Uczestniczy - w ramach umowy cywilno-prawnej
  • Partnerzy - mający podpsianą umowę partneską

Wszystkie Gminy z obszaru Powiatu Żywieckiego, ponad 20 przedsiębiorstw, instytucje oraz osoby fizyczne.

Koordynator Klastra: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,

Osoby reprezentujące klaster

Janusz Michałek - Przewodniczący Komitetu Zarządzającego
Marcin Caputa - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego
Piotr Budzisz - Pełnomocnik Lidera Klastra

Kontakt z klastremMagdalena Kliś - ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22 - 34-300 Żywiec
tel. 33 861 28 98
www.klasterzywiec.plbiuro.klaster@zmge.zywiec.pl

Panorama Klastrów Energii

Klastry energii są nową, ale coraz bardziej popularną i promowaną w Polsce inicjatywą. Teraz Środowisko prezentuje pierwszą i dotychczas jedyną Panoramę Klastrów Energii, ukazującą aktualny stan rozwoju klastrów na terenie naszego kraju. [ Wszystko o klastrach energii w Polsce ]

Zobacz wszystkie klastry wpisane do Panoramy Klastrów Energii
▲  Do góry strony