Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu
Arcadis

Miasta w Polsce skupiają ponad 60 proc. populacji kraju, a wskaźnik ten będzie rósł w najbliższych dekadach. Będąc ośrodkami rozwoju gospodarczego zajmują coraz większe obszary wchłaniając mniejsze społeczności. Szybki rozwój wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami.

Przykład? Obserwowane coraz częściej powodzie, susze, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, silny i porywisty wiatr, tajfuny, huragany czy niespodziewanie gwałtowne burze... Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją dziś miasta, jest adaptacja do zmian klimatu.

W tym kontekście, zapewniamy miastom rozwiązania z zakresu doradztwa, planowania i projektowania, które chronią przed powodziami o różnym pochodzeniu:

  • powodzie opadowe
  • powodzie typu flash flood
  • powodzie miejskie
  • powodzie roztopowe
  • powodzie pochodzące od wód morskich

Nasze usługi świadczymy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w obszarze gospodarki wodnej, dzięki czemu możemy dopasować je do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta, a także do lokalnych uwarunkowań.

Widzimy konieczność adaptacji miast do zmian klimatu nie tylko w zakresie gospodarki wodnej, ale również w kontekście planowania przestrzennego, rozwoju funkcji terenów zielonych, w tym rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i retencjonowania wód opadowych.

Arcadis

Arcadis jest globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony