Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej
AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Model hydrauliczny sieci wodociągowej pozwala uzyskać szybką odpowiedź na pytania dotyczące warunków panujących w sieci, co byłoby skomplikowane i czasochłonne w oparciu o badania na rzeczywistej sieci wodociągowej.

Dzięki modelom komputerowym, zarządzający siecią wodociągową ma możliwość dynamicznej
obserwacji zmienności parametrów hydraulicznych w założonym czasie symulacji.

Oferujemy kompleksowe wykonanie statycznych i dynamicznych modeli hydraulicznych sieci wodociągowych. Stworzenie modelu sieci polega na jej odtworzeniu  przy zastosowaniu aplikacji komputerowej w układzie możliwie jak najbardziej zbliżonym do warunków rzeczywistych.

Modele tworzymy w programach  Epanet 2.0 oraz w licencjonowanym programie Stanet niemieckiego producenta Fischer-Uhrig Engineering, którego jesteśmy autoryzowanym partnerem.

Budując modele, stosujemy nową koncepcję ograniczania strat wody w systemach wodociągowych według metodyki IWA (International Water Association). Budujemy bilans oparty na systemach stacjonarnych oraz pomiarach w obrębie sieci wodociągowej końcowych odbiorców.

Przeprowadzamy pomiary na czynnej sieci wodociągowej (przepływ i ciśnienie), określamy charakterystykę rozbioru (patternów) dla typowych grup odbiorców (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, usługi, przemysł itp.).

Dokonujemy kalibracji modelu - porównanie wartości przepływu oraz ciśnienia uzyskanych z pomiarów na sieci wodociągowej do wartości uzyskanych w wyniku symulacji na bazie modelu hydraulicznego oraz maksymalne zbliżenie parametrów symulacji do warunków rzeczywistych.

Model hydrauliczny umożliwia m.in.:

 • analizę zmian ciśnienia w sieci,
 • analizę przepływów i prędkości w sieci,
 • symulacje pracy sieci w fazie koncepcyjnej i projektowej poprzez wprowadzanie nowych przewodów, uzbrojenia (np. regulatorów ciśnienia i przepływu), nowych odbiorców, modernizacji sieci, odłączania odcinków przewodów,
 • prowadzenie symulacji związanych z awariami przewodów na poszczególnych odcinkach sieci, symulacji zmian w uzbrojeniu już istniejącym  i ich skutki np. zmiana kierunku przepływu wody, zamykanie/otwieranie odcinków przewodów, zmiana nastaw ciśnienia w istniejących regulatorach ciśnienia i przepływu,
 • wyznaczanie częstotliwości i zasięgu płukania sieci wodociągowej na podstawie symulacji czasu przepływu wody w sieci,
 • symulację obecności chloru w wodzie, w celu zabezpieczenia wody w sieci przed wtórnym skażeniem,
 • wyznaczenie - korektę stref DMA i PMA.
 • określanie możliwości eksploatacyjnych sieci wodociągowej,
 • wykrywanie i określanie obszaru, gdzie mogą występować wycieki wody na podstawie modelu i danych bieżących z rejestratorów telemetrycznych.

Model sieci jest niezbędny dla:

 • wszystkich przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych, które chcą podejmować trafne decyzje w zakresie inwestycji – np. gdzie budować dodatkowe przewody,

zaś konkretnie dla działów i pracowników ds.

 • ewidencji
 • utrzymania sieci
 • eksploatacji
 • działów technicznych wydających warunki przyłączenia

Przykład

Dla naszego Klienta (spółka wodociągowa w mieście ok. 24 tys. mieszkańców), po zbudowaniu modelu wykonaliśmy:

 • symulację rozbudowy sieci wodociągowej oraz podłączenia nowych odbiorców (nowe osiedle 1000 odbiorców)
 • optymalizację doboru średnicy dla przewodu zasilającego nowoprojektowane osiedle
 • analizę pracy sieci w warunkach poboru wody na cele przeciwpożarowe
 • symulację płukania sieci

Wnioski:

 • wyniki symulacji pozwoliły na wskazanie optymalnego sposobu podziału sieci na strefy DMA
 • symulacja wykazała skrajne przewymiarowanie przewodu zasilającego nowoprojektowane osiedle
 • wskazano odcinki sieci wymagające płukania

Korzyści biznesowe z zastosowania modelu

 • wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą sieciową
 • podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych
 • możliwość analizy wielu scenariuszy rozbudowy sieci oraz wybranie optymalnego rozwiązania
 • minimalizacja strat wody poprzez wskazanie lokalizacji występowania prawdopodobnych wycieków
 • zmniejszenie strat poprzez kontrolę i redukcję ciśnienia
 • podniesienie jakości obsługi klienta – określenie skutków napraw lub awarii, wskazanie odcinków sieci wymagających płukania
 • wykonanie analiz wydajności hydrantów w świetle obowiązujących przepisów

Nasze usługi uzupełniające ofertę modelowania sieci:

 • rozbudowa i kalibracja istniejących modeli hydraulicznych
 • analiza pracy sieci na podstawie modeli hydraulicznych
 • szkolenia z wykonywania modeli hydraulicznych w Epanet 2.0 i Stanet 9.1.49

AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Od 2010 roku kompleksowo obsługujemy branżę wod-kan i zarządców nieruchomości, dostarczając na rynek wysokiej jakości markowy sprzęt, specjalistyczne usługi, realizując szkolenia i konferencje techniczne, udzielając doradztwa w trudnych kwestiach techniczno-prawnych. Naszą specjalnością jest szeroko pojęta redukcja strat pozornych i rzeczywistych wody.
Dystrybuujemy sprzęt i wdrażamy rozwiązania czołowych producentów w branży.
Wykonujemy usługi modelowania sieci, wykrywania wycieków, monitoringu, ekspertyzy i opracowania, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe. Organizujemy też konferencje i szkolenia, m.in. z zakresu strat wody.
Nasi Klienci mówią o nas: „Po was się nie poprawia…” [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony