Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Eksploatacja i finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków
Saur Polska

Problemy z dotrzymywaniem warunków pozwolenia wodno-prawnego, przestarzałe rozwiązania i urządzenia technologiczne, wysoka energochłonność procesów oczyszczania ścieków, przeciążenie pracy oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń lub konieczność zwiększenia jej przepustowości, to główne przesłanki do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Realizacja procesu inwestycyjnego, dobór urządzeń i rozwiązań technologicznych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb wraz z pozyskaniem źródła finansowania wiąże się z szeregiem trudnych decyzji. Ich trafność wpływa na koszty eksploatacji oczyszczalni przez kolejnych kilkanaście lat.

Rozwiązaniem może być współpraca z profesjonalnym branżowym.

Bogate doświadczenie w realizacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni wraz z jej sfinansowaniem, a także nasze know-how, to gwarancja bezpiecznego przeprowadzenia koniecznej inwestycji.

Zaprojektowanie, realizacja i sfinansowanie inwestycji przez jeden podmiot daje szereg korzyści w stosunku do klasycznego sposobu prowadzenia inwestycji, gdzie nierzadko koncepcja, projekt i wykonawstwo jest realizowane oddzielnie.

Kluczowe korzyści z takiej współpracy to m.in.:

  • zmniejszenie przyrostu kosztów eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni;
  • zmniejszenie kosztów inwestycji;
  • brak wpływu inwestycji na budżet gminny i jednostkowy wskaźnik zadłużenia;
  • utrzymanie zdolności inwestycyjnej budżetu gminy bądź spółki wodociągowej;
  • wieloletnie gwarancje kosztów oczyszczania ścieków.

Przykładem udanej inwestycji zrealizowanej przez podmiot branżowy jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie przez Saur Konstancja, która oczyszcza ścieki komunalne już od blisko 5 lat.

Czytaj wywiad z Magdaleną Markiewicz, prezes Saur Polska: Cel dla spółek wod-kan? Eliminowanie marnotrawienia wody.

Saur Polska

Spółka Saur Polska tworzy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie
gospodarki wodno- ściekowej i ochrony środowiska. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Gospodarka wodno-kanalizacyjna »
▲  Do góry strony