Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Outsourcing, audyt, sprawozdania i pozwolenia środowiskowe
OŚ-EKO

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY ORAZ AUDYT ŚRODOWISKOWY
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska;
 • Przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, czynny udział w kontrolach oraz pomoc 
w realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • Pilnowanie terminowości opłat rocznych i innych wymaganych przepisami ochrony środowiska;
 • Przeprowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników firmy;
 • Systematyczne sporządzanie wszystkich wymaganych prawem wykazów 
i sprawozdań;
 • Stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska, dotyczącymi firmy;
 • Stałą kontrolę wszelkich kosztów firmy związanych z korzystaniem ze środowiska oraz pomoc w ich minimalizacji.

 • SPRAWOZDANIA I OPŁATY ŚRODOWISKOWE
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Pomoc, wskazówki i doradztwo dla pracowników samodzielnie sporządzających raporty 
i naliczających opłaty ekologiczne;
 • Sprawdzenie poprawności naliczania opłat i sporządzania sprawozdań przez Państwa pracowników;
 • Szukanie możliwości i wskazywanie sprawdzonych sposobów zaoszczędzenia na opłatach ekologicznych;
 • Naliczanie opłat z okresu obejmującego 5 lat wstecz, przygotowanie wniosków o zwrot nadpłaty, lub też nienależnie wpłaconej opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Sporządzanie pozostałych brakujących sprawozdań z okresu wstecznego.

 • POZWOLENIA I OPERATY ŚRODOWISKOWE
 • Pozwolenie na wytwarzanie, transport oraz przetwarzanie odpadów;
 • Gospodarka wodno-ściekowa;
 • Pozwolenie na emisje gazów i pyłów do atmosfery;
 • Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny oraz baterie.

 • NADZORY I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE
  Proponujemy szeroki wachlarz usług z dziedziny monitoringu oraz inwentaryzacji dendrologicznych oraz nadzory przyrodnicze. Grono naszych specjalistów, tj. ekspertów ornitologicznych, botaników, przyrodników, leśników, prowadzi kompleksowe badania 
w zakresie rozpoznawania stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wyszczególnionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska oraz wszelkich aktów prawnych Polskich oraz Wspólnotowych. 
Z całości badań sporządzamy szczegółowe raporty a także zapewniamy konsultacje oraz pomoc w celu podjęcia ewentualnych działań ochronnych, zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Gwarantujemy fachowe doradztwo.

  OŚ-EKO

  Firma OŚ EKO Sp. z o. o. jest na rynku od 2015 roku. Powstała w połączenia sił dwóch firm - OŚ Piotr Pilecki - na rynku od 2008 roku oraz OŚ Ewa Pilecka - na rynku od 2011 roku. Obsługujemy przedsiębiorców
  z sektora prywatnego, publicznego oraz administracji samorządowej na terenie całego kraju.
  Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z przedstawicielami administracji samorządowej oraz państwowej we wszystkich organach ochrony środowiska, włączając Inspektoraty. Stale współdziałamy z organizacjami odzysku, firmami odbierającymi odpady oraz z laboratoriami badań środowiska. [ Strona internetowa ]

  Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
  ▲  Do góry strony