Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

TerrAttesT uznanym na świecie produktem do badania gruntów oraz wód
Eurofins Environment Services Polska sp. z o.o.

Eurofins Environment Services Polska sp. z o.o. to międzynarodowa sieć laboratoriów badawczych, oferująca szeroki zakres akredytowanych badań. Wykonujemy m.in. kompleksowe badania stanu środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
 • Przed zakupem bądź dzierżawą gruntu;
 • W ramach raportów początkowych i końcowych dla instalacji IPPC;
 • W celu sporządzenia rejestru historycznego zanieczyszczenia gruntu;
 • Analizy gruntów antropogenicznych przeznaczonych do dalszego wykorzystania: nasypy, utwardzenia terenu, wymiana gruntu – rekultywacja ex-situ;
 • Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia w celu oszacowania kosztów remediacji;
 • Analizy laboratoryjne gruntu monitorujące przebieg procesu oczyszczania.
TerrAttesT - screening substancji

TerrAttesT® jest wszechstronnym produktem do badania gruntów oraz wód.
Korzystając z tego produktu, Klient może szybko i pewnie ocenić charakter i stopień zanieczyszczenia próbek. Laboratoria  stosują  najbardziej  zaawansowane  techniki  analityczne do  natychmiastowego  jakościowego  i ilościowego pomiaru ponad 200 związków chemicznych (metale ciężkie, BTEX, WWA, TPH, VOC, PCB, pestycydy, ftalany, fenole, krezole) z zaledwie 300 gram próbki ziemi.

TerrAttesT® wykorzystywany jest na całym świecie do projektów związanych z:
 • Rekultywacją / remediacją;
 • Monitoringiem środowiska gruntowo-wodnego;
 • Audytami środowiskowymi Due Diligence;
 • Wstępnym rozpoznaniu zasięgu i stopnia zanieczyszczeń.
Dodatkowo Eurofins Environment oferuje następujące usługi:
 • Badanie ekotoksyczności wód słodkich, słonych, ścieków i odpadów;
 • Analizy azbestu w materiałach budowlanych, glebach i powietrzu;
 • Badanie materiałów wykończeniowych i budowlanych pod kątem uwalniania VOC, formaldehydu;
 • Analizy dioksyn i furanów – we wszystkich matrycach środowiskowych;
 • Pobór i analizy powietrza glebowego;
 • Analiza COVID w ściekach;
 • Analiza zanieczyszczeń PFAS;
 • Analiza farmaceutyków oraz mikroplatiku w matrycach środowiskowych.
W celu jak najlepszej obsługi Klientów Grupa Eurofins stworzyła Centra Kompetencyjne, których zadaniem jest  rozwiązywanie  problemów  technologicznych i jakościowych swoich Klientów.
Każdy z Klientów spółki jest objęty indywidualną obsługą przez Menadżera Usług Analitycznych (ASM - Analytical Service Manager). Osoba na stanowisku ASM koordynuje całą obsługę zlecenia w ramach sieci firm Eurofins.
 • Logistyczna obsługa Klientów
Eurofins Environment świadczy usługi w Poznaniu, Warszawie, Malborku, Katowicach oraz w Łodzi.
 • Przekazywanie wyników z badań
Sprawozdania z badań są  przekazywane drogą  mailową  lub w innej uzgodnionej formie. Raporty sporządzane są w języku polskim oraz w razie potrzeby Klienta w wersji angielskiej.

Kontakt:

Sebastian Podgorski
SebastianPodgorski@eurofins.com

Tel. (+48) 692 953 094

Monika Skulska-Gierlicka

MonikaSkulska-Gierlicka@eurofins.com
Tel. (+48) 664 120 617

Paweł Kot

PawelKot@eurofins.com
Tel. (+48) 532 113 342

Eurofins Environment Services Polska sp. z o.o.

Eurofins Scientific to wiodąca międzynarodowa sieć laboratoriów, zatrudniająca 55.000 pracowników w 50 krajach na całym świecie. Firma dysponuje portfelem ponad 200.000 uznanych metod analitycznych. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony