Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Jednostka redukcji emisji - Słownik ochrony środowiska

J

Jednostka redukcji emisji

(ang. Emission Reduction Unit – ERU)


Jednostka stworzona w celu wspierania redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach Protokołu z Kioto; tzw. jednostka Kioto. ERU wyrażane jest w ekwiwalencie emisji dwutlenku węgla (1 ERU równa się zredukowaniu jednej tony ekwiwalentu dwutlenku węgla). Przydzielana jest w ramach realizacji projektów Mechanizmu Wspólnego Wdrażania (JI). Jednostki ERU mogą być przedmiotem obrotu na rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło