Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Konkluzje BAT - Słownik ochrony środowiska

K

Konkluzje BAT

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska, pojęcie to oznacza dokument sporządzony na podstawie tzw. dokumentu referencyjnego BREF, przyjmowany w drodze decyzji przez Komisję Europejską. W dokumencie tym sformułowane są wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji. Dokumenty te służą jako punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego.

Ostatnie uaktualnienie: 21.05.2021
▲  Do góry strony

Znajdź hasło