Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) - Słownik ochrony środowiska

N

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT)

(ang. Best Available Technology, BAT)


Termin „Najlepsze Dostępne Techniki” jest zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony środowiska jako najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych mających na celu zapobieganie emisjom lub, jeśli jest to praktycznie niemożliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. Poszczególnym słowom POŚ nadaje poniższe znaczenie:


• „technika” jest to zarówno technologia stosowana w instalacji, jak i sposób, w jaki instalacja została zaprojektowana, wybudowana, eksploatowana oraz likwidowana,


• „dostępne techniki” są to techniki o stopniu rozwoju zapewniającym możliwość praktycznego ich stosowania w przemyśle, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne i techniczne oraz rachunek kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, uzyskanych dzięki ich wdrożeniu,


• „najlepsze techniki” są to najbardziej efektywne techniki w ochronie środowiska jako całości.

Ostatnie uaktualnienie: 21.05.2021
▲  Do góry strony

Znajdź hasło