Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.09.2021 16 września 2021

Outsourcing obowiązków z zakresu ochrony środowiska – znaczenie w dobie pandemii

Częste zmiany prawne zmuszają przedsiębiorców do poświęcania coraz więcej czasu na monitorowanie zmian prawnych, które skutkują nowymi obowiązkami albo zmianami dotychczasowych. Odpowiedzią może być outsourcing środowiskowy.

   Powrót       12 lipca 2021       Management   

Czy mam pewność, że spełniam wszystkie wymagania prawne i czy wiem, jak realizować poprawnie obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczące mojej organizacji? Takie pytania często zadają sobie przedsiębiorcy rozwijający swoją działalność. Sytuacja ta wymusza na nich ponoszenie coraz większych kosztów na podnoszenie kompetencji pracowników w tym obszarze, a przede wszystkim na realizację tych obowiązków.

Outsourcing obowiązków ochrony środowiska staje się coraz wygodniejszą i bezpieczną usługą, powierzaną przez przedsiębiorców zewnętrznym firmom konsultingowym. Przyczyną podjęcia takiej współpracy jest najczęściej duża ilość zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska i wynikająca z tego potrzeba dostosowania swojej działalności do obowiązujących przepisów w celu uniknięcia potencjalnych sankcji. Nic więc dziwnego, że część podmiotów decyduje się na rozwiązanie, które może być zarówno tańsze, jak i bezpieczniejsze dla organizacji.

Na czym polega outsourcing środowiskowy

Każda współpraca w zakresie outsourcingu środowiskowego, żeby była efektywna, musi być dopasowana do rodzaju organizacji. Przykładowo, duży przedsiębiorca, który prowadzi działalność produkcyjną, najczęściej zatrudnia już osobę lub cały zespół zajmujący się ochroną środowiska. W takiej sytuacji outsourcing środowiskowy może ograniczać się do świadczenia przez firmę zewnętrzną konsultacji merytorycznych w kluczowych obszarach, informowania o zmianach prawnych, czy przejmowania na siebie wykonywania obowiązków sprawozdawczych.

W pełnym zakresie outsourcing środowiskowy będzie polegał na kompleksowym przejęciu obowiązków. Co to oznacza? Już nie tylko wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, czy informowanie o zmianach prawnych. To także reprezentowanie zakładu poprzez przygotowywanie propozycji pism do urzędów i odpowiadanie na pytania inspektorów w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To wsparcie w obsłudze konta w BDO i weryfikacja odbiorców odpadów pod kątem ich uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami. To prowadzenie zestawienia decyzji z zakresu środowiska i monitoring obowiązków, które mogą być w nich zapisane. To w końcu okresowe wizyty w zakładzie, podczas których wykonywane są audyty, przeprowadzane rozmowy z pracownikami, a także prowadzane są szkolenia. Katalog usług wymienionych powyżej nie jest zamknięty. Wszystko zależy od tego, jakiego wsparcia potrzebuje organizacja.

Rozpoczęcie współpracy

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie współpracy w zakresie outsourcingu środowiskowego jest przeprowadzenie przez firmę konsultingową audytu otwarcia. Taki audyt pozwala dogłębnie poznać organizację. Pozwala też wypracować procedury na późniejszą współpracę. A co najważniejsze - buduje zaufanie pomiędzy stronami, niezbędne, żeby outsourcing środowiskowy działał prawidłowo.

Wynikiem audytu otwarcia powinien być szczegółowy raport, który jest zaprezentowany i omówiony wspólnie z przedstawicielami organizacji. Jeśli wykazane są w nim niezgodności, opracowywany jest plan dojścia do pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi.

Outsourcing środowiskowy w trakcie pandemii

Pandemia COVID-19 oraz związany z nią lockdown uderzyły w wiele branż polskiej gospodarki. Firmy świadczące usługi konsultingu środowiskowego ze względu na charakter swojej pracy mogły przenieść swoją działalność z biur do domów właściwie bez uszczerbku na jakości świadczonych usług. Główną różnicą był brak możliwości lub bardzo ograniczona możliwość wizytacji zakładów. W takiej sytuacji niezwykle ważna okazywała się sprawna komunikacja, która była efektem dobrej dotychczasowej współpracy i wspomnianego wyżej zaufania.

Łatwość świadczenia usług outsourcingu środowiskowego w trakcie pandemii spowodowała zachowanie ciągłości ich świadczenia, niezależnie od aktualnych obostrzeń epidemicznych i zachorowań w firmie. Dzięki temu, przedsiębiorcy nadal mieli zapewnioną obsługę i poczucie bezpieczeństwa. Niestety, w przypadku braku outsourcingu środowiskowego i zachorowania pracownika odpowiedzialnego za te obowiązki w firmie, trzeba było liczyć się z przerwą w realizacji tych obowiązków przez organizację.

Podmioty korzystające z usług outsourcingu środowiskowego miały okazję przekonać się też, że dostęp do większego zespołu konsultantów, co mają w swojej ofercie większe firmy konsultingowe na rynku, również przyczyniało się do zachowania ciągłości świadczenia usług. Bardzo ważna okazywała się zastępowalność pośród konsultantów, których również dotykała kwarantanna lub czasowe zwolnienie lekarskie.

Zaangażowanie kluczem do sukcesu

Outsourcing środowiskowy funkcjonuje najlepiej podczas długotrwałej współpracy pomiędzy firmą konsultingową a organizacją będącą odbiorcą tych usług. Kluczowe do jej rozwijania jest zbudowanie odpowiedniego zespołu po obu stronach i wspólna praca charakteryzująca się dobrą komunikacją. W trakcie pandemii koronawirusa, taka współpraca okazywała się szczególnie cenna dla organizacji, a także ujawniła dodatkowe zalety outsourcingu środowiskowego: wysoką jakość usług podczas pracy zdalnej, zastępowalność kompetencji i ciągłość świadczenia usług.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rozwiązania chmurowe w ochronie środowiska przyczyniają się do poprawy jakości życia? (23 sierpnia 2021)Gdzie szukać aktualnych branżowych przepisów w ochronie środowiska? (18 sierpnia 2021)Krajowy Plan Odbudowy okazją do przygotowania dobrych miejskich dokumentów strategicznych (17 sierpnia 2021)Edukacja ekologiczna Polaków. Świadomość problemów środowiskowych rośnie (11 sierpnia 2021)System EU ETS – nowe obowiązki w IV okresie rozliczeniowym (09 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony