Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Biopaliwa a rolnictwo: postępowy kompromis

   Powrót       29 kwietnia 2015       Energia   

Parlament Europejski przegłosował we wtorek zmiany w dyrektywach o jakości paliw i energii odnawialnej, które przewidują m.in. ustalenie limitu dla udziału konwencjonalnych biopaliw w transporcie na poziomie 7 proc. do 2020 roku.

Zmiany mają przyczynić się do promocji biopaliw drugiej i trzeciej generacji, czyli m.in. z surowców celulozowych jak glony, z odpadów tartacznych, traw czy z innych odpadów rolnych.

Dla Polski 7-procentowy próg dla tradycyjnych biopaliw, wytwarzanych z roślin energetycznych był najniższym, jaki nasz kraj był w stanie zaakceptować. W trakcie prac legislacyjnych pojawiały się próby obniżenia pułapu do 6 proc.

Brak konkurencji dla rolnictwa

Głosowanie europarlamentu dotyczy zaproponowanej przez Komisję Europejską w 2012 roku nowelizacji przepisów o jakości paliw i energii odnawialnej, tzw. dyrektywy ILUC. Ma ona przyczynić się do promocji biopaliw zaawansowanych z surowców, które nie stanowią konkurencji dla upraw roślin spożywczych. Produkcja biopaliw zaawansowanych nie powoduje dodatkowego zapotrzebowania na grunty.

Jak przestrzegają ekolodzy, biopaliwa tradycyjne, czyli pierwszej generacji, zabierają miejsce uprawom spożywczym i windują ceny żywności. W niektórych krajach, by pozyskać grunty na uprawy roślin energetycznych, karczuje się lasy, co przyczynia się w rezultacie do podniesienia emisji CO2, a nie ich obniżenia, oraz do zaniku bioróżnorodności.

Obowiązujące do tej pory przepisy unijne wymagają od państw członkowskich co najmniej 10-proc. udziału paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych w transporcie. KE zaproponowała w nowelizacji, by o połowę zmniejszyć udział biopaliw konwencjonalnych z upraw rolnych w osiąganiu tego celu, ze względu na emisje CO2, a wykorzystać biopaliwa wyższych generacji, np. produkowane z odpadów rolnych czy alg.

Zmiana użytkowanie gruntów

Nowe przepisy wprowadzą tzw. wskaźniki pośredniej zmiany użytkowania gruntu (ang. ILUC). Czynnik ILUC określa poziom emisji gazów cieplarnianych związanych ze zmianą użytkowania gruntów. Pola, na których uprawia się rośliny przeznaczone na cele spożywcze, zamieniane są na produkcję roślin energetycznych, a inne tereny, np. lasy, zamieniane są na nowe obszary uprawne. ILUC ma zatem określać szkodliwość środowiskową poszczególnych biopaliw.

Nowe unijne przepisy mają zatem nie tylko ograniczyć emisje na skutek zmiany użytkowania gruntów w związku z produkcją biopaliw, ale również otworzyć rynek dla zaawansowanych biopaliw o niskim ryzyku ILUC.

W czerwcu 2014 roku rządy państw UE uzgodniły swoje stanowisko w sprawie propozycji KE, opowiadając się za wyznaczeniem limitu tradycyjnych biopaliw w transporcie na poziomie 7 proc. Osiem państw, w tym Polska, podkreślało we wspólnie wydanym wówczas oświadczeniu, że 7-procentowy limit to najniższy poziom, jaki mogą zaakceptować m.in. ze względu na spodziewane koszty dla gospodarki oraz sektora biopaliw.

Po przegłosowaniu przepisów przez PE muszą je jeszcze zaakceptować państwa unijne w Radzie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań (22 marca 2023)W oczekiwaniu na nowe paliwo E10 (16 marca 2023)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Biometanownia w każdej gminie? Wizja przedstawiona przez prezesa PGNiG podczas Green Gas Poland (06 października 2020)Dlaczego na rynku brakuje biopaliw lotniczych i jak z BDO radzi sobie rynek zbiórki UCO? (06 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony