Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Deloitte: w walce o klimat Polska powinna zmniejszyć energochłonność

Powinniśmy zmniejszyć energochłonność polskiego przemysłu i rolnictwa oraz poprawić efektywność energetyczną. Z wyliczeń wynika, że dzięki temu nasz PKB mógłby wzrosnąć o 1,5 proc. w 2050 r. - twierdzą analitycy Deloitte.

   Powrót       15 grudnia 2015       Powietrze i klimat   

Zdaniem analityków Deloitte, Polska realizując cel światowego porozumienia klimatycznego, czyli zatrzymanie wzrostu globalnych temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny, powinna skupić się na działaniach zmniejszających energochłonność gospodarki, co zmniejszy emisje gazów cieplarnianych i skażenie środowiska naturalnego oraz bezpośrednio przełoży się wzrost gospodarczy i konkurencyjność międzynarodową.

Walka z globalnym ociepleniem będzie przede wszystkim wiązać się z realizacją przyjętej przez Unię Europejską polityki klimatycznej do 2030 r., która zakłada 40-proc. cel redukcji emisji CO2 oraz wzrost udziału OZE w miksie energetycznym UE do co najmniej 27 proc. Kluczowa będzie również poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 27 proc.

Mniejsza energochłonność to PKB wyższe o 1,5 proc. w 2050 r.

Zmniejszenie energochłonności polskiego przemysłu, rolnictwa i gospodarki odpadami może dać nam - po uwzględnieniu kosztów - oszczędności w wysokości 0,5 mld euro w 2030 r. i 2,3 mld euro w 2050 r. oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 6,6 proc. w 2030 r. i o ponad 10 proc. w 2050 r. ogólnej ilości gazów cieplarnianych wydalanych do atmosfery w tych latach - wyliczyli analitycy Deloitte.

- Poprawa efektywności energetycznej pozytywnie wpłynie na rachunek ekonomiczny zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Oszczędności energetyczne bezpośrednio przełożą się na oszczędności pieniężne, które uwolnią fundusze na dalsze inwestycje, rozwój produkcji i umożliwią zwiększenie liczby miejsc pracy - powiedziała liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte Irena Pichola.

- Z wyliczeń WISE wynika, że dzięki działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki nasz PKB mógłby wzrosnąć o 1,5 proc. w 2050 r. Dlatego przeniesienie na polski grunt regulacji wynikających z unijnej dyrektywy ds. efektywności energetycznej będzie stanowiło dobry punkt odniesienia dla firm, które uzależniają swoją aktywność na tym polu od zobowiązań legislacyjnych i ewentualnych zachęt finansowych – dodała.

Zmiany klimatu wyzwaniem dla biznesu

Jak zauważyła z kolei Magdalena Dembińska, zmiany klimatu stanowią długoterminowe wyzwanie dla biznesu, co pokazały tegoroczne upały i susza, w skutek których m.in. duże energochłonne przedsiębiorstwa doświadczyły ograniczeń w dostawie energii i były zmuszone ograniczyć produkcję.

- Należy się spodziewać, że takie sytuacje będą się powtarzać czy też wręcz nasilać w przyszłości. Według Ministerstwa Środowiska w latach 2001-2010 w wyniku zdarzeń przypisanych zmianom klimatycznym państwo polskie poniosło 54 mld zł strat. Brak działań adaptacyjnych powiększy straty do 86 mld zł w okresie 2011-2020 i 119 mld zł w 2021-2030. Dlatego firmy powinny już teraz zastanowić się nad rodzajem i skalą wpływu, jaki będą miały zmieniające się uwarunkowania środowiskowe na rozwój ich biznesu i podjąć odpowiednie działania adaptacyjne - powiedziała Dembińska.

Walka z ociepleniem to też walka o zdrowie

Deloitte zauważa, że walka z globalnym ociepleniem i nadmiernymi emisjami to także walka o poprawę stanu zdrowia ludzi, co obecnie ma kluczowe znaczenie dla Polski w kontekście smogu wywołanego niską emisją.

Według Picholi najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji będzie przejście indywidualnych odbiorców na ciepło sieciowe lub zastosowanie przez nich nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów węglowych. - Skłonić ich do tego mogą samorządy, inwestując w rozwój infrastruktury ciepłowniczej, tworząc system zachęt do wymiany wysokoemisyjnych kotłów oraz wprowadzając normy emisyjne dla kotłów, które będą skutecznie przestrzegane - dodała.

- Włodarze miast powinni też promować komunikację zbiorową oraz rozważyć wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w najbardziej zanieczyszczonych częściach miast – powiedziała Pichola.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NCBR: 37,5 mln zł dla wygranych gmin w realizacji projektu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” (21 stycznia 2022)W Bełchatowie w 2022 r. powstanie centrum recyklingu dla energetyki konwencjonalnej i odnawialnej (04 stycznia 2022)Co służy poprawie efektywności energetycznej? Spis przedsięwzięć w najnowszym obwieszczeniu MKiŚ (30 grudnia 2021)EEA o zrównoważonym rozwoju europejskich miast (29 grudnia 2021)Zostań ekspertem efektywności energetycznej. Pilotaż nowego narzędzia wsparcia programu „Czyste Powietrze” (27 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony