Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Surowce z odpadów, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety

O eko-wyzwaniach związanych z odpadami, inwestycjach w nowe instalacje i składowiska, partnerskiej współpracy z samorządami w ramach PPP i budowaniu wartości firm komunalnych rozmawiamy z Pawłem Augustynem, prezesem Zarządu Eneris Surowce, największej polskiej firmy branży komunalnej.

   Powrót       16 grudnia 2020       Odpady       Artykuł promocyjny   
Paweł Augustyn
Prezes Zarządu Eneris Surowce SA

Jakie w tej chwili widzi Pan największe wyzwania stojące przed Polską w obszarze odpadów, ich powstawania i właściwego zagospodarowywania?

Niestety system gospodarki odpadowej w Polsce ma wiele do nadrobienia, szczególnie w zakresie dostępnej technologii i jakości surowca. Bardzo duża nierównowaga pomiędzy możliwościami instalacji a podażą odpadów jest jedną z głównych przyczyn wzrostu cen. Kolejną zmienną jest legislacja, która wymaga od nas kosztownych inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów prawnych. Minie jeszcze 5-7 lat zanim rynek znajdzie się w równowadze.

W centrum modelu biznesowego Eneris znajdują się bezsprzecznie kwestie ochrony środowiska. Co ponadto chciałby Pan, aby wyróżniało Eneris Surowce i jej podejście do sposobu prowadzenia działalności w branży komunalnej?

W centrum naszej uwagi jest klient z jego potrzebami i czyste środowisko, choć zabrzmi to górnolotnie, jako nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą, która nie tylko na co dzień odbiera odpady czy zagospodarowuje je w naszych sortowniach, nowoczesnych instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w spalarni odpadów niebezpiecznych czy na składowiskach. Wyróżnia nas to, że do gospodarki odpadami podchodzimy kompleksowo.

Eneris Surowce w liczbach

- 1043 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 10 spółek w 11 województwach i ponad 50 gminach
- 3 nowocześnie zarządzane instalacje MBP
- 342 tys. ton zdolności przerobowej instalacji MBP
- ok. 900 000 mieszkańców gmin wśród klientów Eneris Surowce
- 170 000 pojemników i kontenerów w dyspozycji, 4 300 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów rozdanych mieszkańcom
- 25 tys. ton odpadów komunalnych odbieranych miesięcznie, ok. 300 tys. ton rocznie
- 7 instalacji do sortowania i doczyszczania odpadów surowcowych
- 4,5 tys. ton odpadów odzyskanych do recyklingu średnio w skali miesiąca, ok. 53 tys. w ciągu roku
- 3,6 tys. ton baterii poddanych recyklingowi w 2019 r. - ułożone jedna za drugą okrążyłyby Polskę 2,5 razy!
- 500 ton profesjonalnie zutylizowanych odpadów medycznych (miesięcznie), odbieranych od 20 szpitali w kraju

Wobec ciągle zmieniającego się prawa, kolejnych obostrzeń nakładanych na samorządy i firmy komunalne, coraz wyższych poziomów odzysku, jakie musimy spełnić wobec restrykcji grożących ze strony Unii Europejskiej, staliśmy się także dla naszych partnerów konsultantami w procesie projektowania systemu odzysku surowców.

Ogromną wagę przywiązujemy do partnerstwa. Działając w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z samorządami osiągamy efekt synergii płynący z łączenia potrzeb lokalnych samorządów, sąsiadujących z nami mieszkańców i praw płynących z rachunku ekonomicznego firmy. Tę synergię widać np. w Pile (zbiórka odpadów) czy pod Krakowem (instalacja MBP i składowisko przy współwłasności związku miedzygminnego). Dla nich nie tylko śledzimy trendy, ale też uczestniczymy w ich wyznaczaniu poprzez aktywne członkostwo w organizacjach branżowych, jak np.: nasza spółka zajmująca się recyklingiem baterii, Eneris Recupyl, która jest członkiem European Battery Recycling Association.

Z drugiej strony w celu spełnienia oczekiwań naszych klientów, stale doskonalimy sposoby zarządzania. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy w Eneris Surowce zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001 oraz ISO 14001. Najważniejsi są jednak ludzie, najlepsi specjaliści na każdym stopniu drabiny. Wierzymy, że do realizacji naszych usług potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Dlatego inwestujemy w szkolenia, a także dbamy o dobre warunki pracy i solidny pakiet socjalny, by najlepsi pracowali - nazywani przez nas Strażnikami Planety - zostali z nami przez długie lata. Nade wszystko liczy się bezpieczeństwo. W czasie epidemii nie tylko zachowanie rygorystycznych zasad BHP w ruchu drogowym, w sortowniach czy na składowiskach, ale także zapewnienie takich działań, by m.in. nasi kierowcy i ładowacze nieprzerwanie mogli dbać o warunki sanitarne na polskich ulicach – to nasza misja w tym trudnym czasie.

Jak wyglądają plany Eneris na najbliższe lata? Jakie są kierunki rozwoju działalności? Jakie ambicje chcą Państwo realizować?

Wspominane rosnące wymagania związane z poziomami odzysku wymagają inwestycji w nowe instalacje, nowocześniejsze i wydajniejsze. Przygotowujemy się do budowy parku technologicznego, w którym będziemy testować nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów. Będziemy rozbudowywać kwatery na zarządzanych przez nas składowiskach i chcielibyśmy zakupić kolejne, by bazując na naszych doświadczeniach móc przedłużać ich żywotność. Planujemy zwiększać wytwarzanie i zagospodarowywanie paliwa RDF, czyli paliwa z odpadów kalorycznych, a nienadających się już do odzysku surowcowego, jak również będziemy inwestować w nowoczesne technologie zarządzania odpadami niebezpiecznymi i recykling baterii w całym łańcuchu wartości.

W końcu będziemy rozwijać się w obszarze logistyki, bo nasze samochody w każdym miesiącu przejeżdżają setki tysięcy kilometrów i są niezbędne dla realizacji oraz poprawy rentowności kontraktów(1).

Nie ustajemy też w wysiłkach, aby zwiększać możliwość pozyskiwania czystego surowca wtórnego, tak przez inwestycje operacyjne, jak i działania edukacyjne z firmami i samorządami. Już dziś 22 samorządy korzystają z bezpłatnych materiałów drukowanych, filmów i strategii komunikacyjnych przygotowanych przez nas w ramach Koalicji 5 frakcji (link do reportażu Fakty i mity na temat gospodarki odpadami).

Chcesz poznać Raport Zrównoważonego Rozwoju Eneris? Dowiedz się więcej lub napisz bezpośrednio: komunikacja@Eneris.pl.

EnerisTekst powstał przy współpracy z grupą Eneris

Przypisy

1/ Eneris Surowce jest laureatem tegorocznej nagrody o Puchar Recyklingu w kategorii Zielony transport

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kto najlepiej informuje o segregacji opakowań aluminiowych? Zbadano 50 polskich miast (21 grudnia 2020)Kierowcy ciężarówek zatrzymani na nielegalnym wysypisku śmieci (07 grudnia 2020)Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)Program LIFE: ponad 280 mln euro na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu (17 listopada 2020)Znamy podział kompetencji w MKiŚ. Kto zajmie się gospodarką wodną? (04 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony