Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Surowce z odpadów, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety

O eko-wyzwaniach związanych z odpadami, inwestycjach w nowe instalacje i składowiska, partnerskiej współpracy z samorządami w ramach PPP i budowaniu wartości firm komunalnych rozmawiamy z Pawłem Augustynem, prezesem Zarządu Eneris Surowce, największej polskiej firmy branży komunalnej.

   Powrót       16 grudnia 2020       Odpady       Artykuł promocyjny   
Paweł Augustyn
Prezes Zarządu Eneris Surowce SA

Jakie w tej chwili widzi Pan największe wyzwania stojące przed Polską w obszarze odpadów, ich powstawania i właściwego zagospodarowywania?

Niestety system gospodarki odpadowej w Polsce ma wiele do nadrobienia, szczególnie w zakresie dostępnej technologii i jakości surowca. Bardzo duża nierównowaga pomiędzy możliwościami instalacji a podażą odpadów jest jedną z głównych przyczyn wzrostu cen. Kolejną zmienną jest legislacja, która wymaga od nas kosztownych inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów prawnych. Minie jeszcze 5-7 lat zanim rynek znajdzie się w równowadze.

W centrum modelu biznesowego Eneris znajdują się bezsprzecznie kwestie ochrony środowiska. Co ponadto chciałby Pan, aby wyróżniało Eneris Surowce i jej podejście do sposobu prowadzenia działalności w branży komunalnej?

W centrum naszej uwagi jest klient z jego potrzebami i czyste środowisko, choć zabrzmi to górnolotnie, jako nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.

Jesteśmy firmą, która nie tylko na co dzień odbiera odpady czy zagospodarowuje je w naszych sortowniach, nowoczesnych instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w spalarni odpadów niebezpiecznych czy na składowiskach. Wyróżnia nas to, że do gospodarki odpadami podchodzimy kompleksowo.

Eneris Surowce w liczbach

- 1043 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- 10 spółek w 11 województwach i ponad 50 gminach
- 3 nowocześnie zarządzane instalacje MBP
- 342 tys. ton zdolności przerobowej instalacji MBP
- ok. 900 000 mieszkańców gmin wśród klientów Eneris Surowce
- 170 000 pojemników i kontenerów w dyspozycji, 4 300 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów rozdanych mieszkańcom
- 25 tys. ton odpadów komunalnych odbieranych miesięcznie, ok. 300 tys. ton rocznie
- 7 instalacji do sortowania i doczyszczania odpadów surowcowych
- 4,5 tys. ton odpadów odzyskanych do recyklingu średnio w skali miesiąca, ok. 53 tys. w ciągu roku
- 3,6 tys. ton baterii poddanych recyklingowi w 2019 r. - ułożone jedna za drugą okrążyłyby Polskę 2,5 razy!
- 500 ton profesjonalnie zutylizowanych odpadów medycznych (miesięcznie), odbieranych od 20 szpitali w kraju

Wobec ciągle zmieniającego się prawa, kolejnych obostrzeń nakładanych na samorządy i firmy komunalne, coraz wyższych poziomów odzysku, jakie musimy spełnić wobec restrykcji grożących ze strony Unii Europejskiej, staliśmy się także dla naszych partnerów konsultantami w procesie projektowania systemu odzysku surowców.

Ogromną wagę przywiązujemy do partnerstwa. Działając w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z samorządami osiągamy efekt synergii płynący z łączenia potrzeb lokalnych samorządów, sąsiadujących z nami mieszkańców i praw płynących z rachunku ekonomicznego firmy. Tę synergię widać np. w Pile (zbiórka odpadów) czy pod Krakowem (instalacja MBP i składowisko przy współwłasności związku miedzygminnego). Dla nich nie tylko śledzimy trendy, ale też uczestniczymy w ich wyznaczaniu poprzez aktywne członkostwo w organizacjach branżowych, jak np.: nasza spółka zajmująca się recyklingiem baterii, Eneris Recupyl, która jest członkiem European Battery Recycling Association.

Z drugiej strony w celu spełnienia oczekiwań naszych klientów, stale doskonalimy sposoby zarządzania. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy w Eneris Surowce zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001 oraz ISO 14001. Najważniejsi są jednak ludzie, najlepsi specjaliści na każdym stopniu drabiny. Wierzymy, że do realizacji naszych usług potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Dlatego inwestujemy w szkolenia, a także dbamy o dobre warunki pracy i solidny pakiet socjalny, by najlepsi pracowali - nazywani przez nas Strażnikami Planety - zostali z nami przez długie lata. Nade wszystko liczy się bezpieczeństwo. W czasie epidemii nie tylko zachowanie rygorystycznych zasad BHP w ruchu drogowym, w sortowniach czy na składowiskach, ale także zapewnienie takich działań, by m.in. nasi kierowcy i ładowacze nieprzerwanie mogli dbać o warunki sanitarne na polskich ulicach – to nasza misja w tym trudnym czasie.

Jak wyglądają plany Eneris na najbliższe lata? Jakie są kierunki rozwoju działalności? Jakie ambicje chcą Państwo realizować?

Wspominane rosnące wymagania związane z poziomami odzysku wymagają inwestycji w nowe instalacje, nowocześniejsze i wydajniejsze. Przygotowujemy się do budowy parku technologicznego, w którym będziemy testować nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów. Będziemy rozbudowywać kwatery na zarządzanych przez nas składowiskach i chcielibyśmy zakupić kolejne, by bazując na naszych doświadczeniach móc przedłużać ich żywotność. Planujemy zwiększać wytwarzanie i zagospodarowywanie paliwa RDF, czyli paliwa z odpadów kalorycznych, a nienadających się już do odzysku surowcowego, jak również będziemy inwestować w nowoczesne technologie zarządzania odpadami niebezpiecznymi i recykling baterii w całym łańcuchu wartości.

W końcu będziemy rozwijać się w obszarze logistyki, bo nasze samochody w każdym miesiącu przejeżdżają setki tysięcy kilometrów i są niezbędne dla realizacji oraz poprawy rentowności kontraktów(1).

Nie ustajemy też w wysiłkach, aby zwiększać możliwość pozyskiwania czystego surowca wtórnego, tak przez inwestycje operacyjne, jak i działania edukacyjne z firmami i samorządami. Już dziś 22 samorządy korzystają z bezpłatnych materiałów drukowanych, filmów i strategii komunikacyjnych przygotowanych przez nas w ramach Koalicji 5 frakcji (link do reportażu Fakty i mity na temat gospodarki odpadami).

Chcesz poznać Raport Zrównoważonego Rozwoju Eneris? Dowiedz się więcej lub napisz bezpośrednio: komunikacja@Eneris.pl.

EnerisTekst powstał przy współpracy z grupą Eneris

Przypisy

1/ Eneris Surowce jest laureatem tegorocznej nagrody o Puchar Recyklingu w kategorii Zielony transport

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Miasto zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku za prawie 8 mln zł (27 lipca 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)Hotelarze w świecie CSR (20 czerwca 2023)„Śmieciowe bezhołowie”. NIK o gospodarce odpadami w Polsce (11 kwietnia 2023)Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony