Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Senior Policy Expert Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
EVBox PublicLine - stacja ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach publicznych firmy Engie

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu będzie premiował projekty nie tylko innowacyjne, ale również opłacalne

a+a-    Powrót       21 stycznia 2019       Transport   

Formuła Funduszu jest otwarta na wszystkie inicjatywy, przy założeniu że publiczne środki należy wydawać w sposób efektywny – czytamy w uzasadnieniu projektu najnowszego rozporządzenia Ministra Energii.

Ministerstwo Energii opublikowało przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT)(1). Szczegółowe cele i sposób funkcjonowania Funduszu opisaliśmy wcześniej tutaj. Warto jednak tylko przypomnieć, że jego zadaniem będzie wspieranie inwestycji w zakresie wytwarzania biopaliw, budowy infrastruktury do sprzedaży m.in. gazów LNG i CNG, a także energii elektrycznej i wodoru dla pojazdów. Prawdopodobnie pomoc trafi również do producentów pojazdów oraz samorządów.

FNT został powołany w ubiegłym roku, a pierwsze nabory konkursowe powinny zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

Osiem grzechów głównych

Ze względu na szeroki zakres zapisanych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych działań finansowanych z Funduszu (aż jedenaście różnych obszarów), bardzo ogólnikowo zapisano w niej kryteria wyboru projektów. Dlatego konieczne było wydanie rozporządzenia, które doprecyzowałoby konkretne wymagania, jakim odpowiadać powinny ubiegające się o wsparcie inicjatywy. Osiem kryteriów to punkty wspólne dla wszystkich rodzajów projektów, których niespełnienie skutkować będzie automatycznym odrzuceniem całego wniosku. Niezależnie od kategorii oceniane będą więc m.in. zgodność określonych przez wnioskodawców wskaźników z zakresem projektu i jego celami, a także potencjał kadrowy i organizacyjny aplikującego. Kluczowa będzie również dotychczasowa i prognozowana sytuacja finansowa wnioskodawcy, w tym potwierdzone i wiarygodne źródła zewnętrznego współfinansowania i możliwość ustanowienia zabezpieczenia. W katalogu kluczowych kryteriów znajdziemy również wykonalność planowanego harmonogramu, kwalifikowalność kosztów, zgodność z przepisami pomocy publicznej, planowany efekt ekologiczny i spójność informacji zawartych we wniosku wraz z załącznikami.

Opłacalność przede wszystkim

Proponowane przez rząd kryteria punktowane premiują co do zasady projekty dojrzałe (gotowe technicznie), które charakteryzują się przemyślanym i odpowiednio uargumentowanym wyborem technologii. Najwyżej punktowane będą inicjatywy, które nie tylko zapewniają odpowiedni efekt realizacji projektu, ale są także efektywne kosztowo. Oceniane będzie również powiązanie projektu z inicjatywami o zasięgu ogólnokrajowym i to, czy realizacja projektu obejmuje więcej niż jedno województwo. - Formuła Funduszu jest otwarta na wszystkie inicjatywy, przy założeniu że publiczne środki należy wydawać w sposób efektywny. Stąd po stronie podmiotowej oceniany jest m.in. potencjał kadrowy oraz jego sytuacja finansowa, a po stronie przedmiotowej m.in. planowany efekt ekologiczny - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia.

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w trybie konkursowym lub pozakonkursowym, a decyzję o zastosowaniu danego trybu do konkretnego konkursu będzie każdorazowo podejmował Minister Energii. Ogłoszenia o postępowaniach w trybie konkursowym będzie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś o naborach w trybie pozakonkursowym – na stronie resortu energii.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12319953/12562881/12562882/dokument376610.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poczta Polska inwestuje w auta elektryczne (15 lutego 2019)Warszawa: Inwestycja w 130 autobusów elektrycznych (13 lutego 2019)Gdynia: Nowe trolejbusy wkrótce wyjadą na ulice (13 lutego 2019)Rzeszów: 10 pierwszych autobusów elektrycznych wyjechało na ulice (08 lutego 2019)Czy e-autobusy pojadą na tańszym prądzie? (04 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony